Tafelgesprek

Kijk live Dienst terugkijken
23 september 2022

Tafelgesprek

Samen eten is een manier om je te verbinden met elkaar. Je ontvangt het goede, deelt het goede en onderwijl kun je met elkaar spreken. Tafelgesprekken zijn een goede gewoonte, zeker in de Lutherse traditie. Luther zelf heeft veel tafelgesprekken gehouden en zijn studenten maakten daar mooie verslagen van, zodat wij ze nog kunnen lezen. Deze gewoonte pakken wij nu weer op. In het komende seizoen zullen we ons met tijdens tafelgesprekken verbinden met elkaar, en met gasten die een bijzondere plek in kerk en wereld innemen. Soms gasten van ver weg. Soms gasten van heel dicht bij.

  • Op dinsdag 4 oktober is ds. Fride Bonda, voorganger van de doopsgezinde en remonstrantse kerk te Zwolle onze gast. Wij gaan met haar in gesprek over hoe deze twee kleine kerkgemeenschappen zich gaande houden in deze tijd.

De tafelgesprekken beginnen om 17.30 uur en duren tot uiterlijk 19.15 uur. Er is een eenvoudige maaltijd van soep met brood. Opgave is wel heel fijn (i.v.m. de voorbereiding van het eten) bij Margo Jonker: 038 4525408, margojonker@kpnplanet.nl.