Toelichting stand van zaken renovatie gemeentecentrum