Wat is lutherse kerkmuziek en wat willen we ermee?

Kijk live Dienst terugkijken
24 september 2021

Wat is lutherse kerkmuziek en wat willen we ermee?

We gaan op zoek naar een nieuwe kerkmusicus voor onze gemeente. Dat staat natuurlijk niet los van hoe wij als gemeente om willen gaan met de liturgie. In de rijke lutherse kerkmuziek hebben we een traditie in stand te houden en voort te zetten. Vanuit die verantwoordelijkheid wil de kerkenraad gemeenteleden de gelegenheid geven om hun inbreng te hebben. Welke elementen zijn het meest belangrijk en wat verwachten we van de nieuwe kerkmusicus?

Om hierover met elkaar van gedachten te wisselen zijn de huidig spelende organisten, de cantorij en de groep die zich op dit moment met de kerkmuziek bezighoudt uitgenodigd. Ook Jeroen de Haan, voorzitter van de landelijke lutherse Commissie Liturgie en Kerkmuziek zal aanwezig zijn. En wilt u hierbij aanwezig zijn? U bent van harte welkom! We vinden het fijn om uw inbreng te horen.