Weemexcursie naar Helmantel in Westeremden (Gr)

Kijk live Dienst terugkijken
29 april 2019

Weemexcursie naar Helmantel in Westeremden (Gr)

Excursie naar diverse kerken in de omgeving van de Weem, met bezoek aan de schilder Helmantel. Vervoer met eigen auto’s. Vertrek om 9.30 uur bij de kerk. Opgave vooraf is noodzakelijk bij Margo Jonker.