Zondag Christus Koning – Eeuwigheidszondag – laatste zondag van het kerkelijk jaar

Kijk live Dienst terugkijken
29 oktober 2020

Zondag Christus Koning – Eeuwigheidszondag – laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op deze zondag vieren we met elkaar dat wij met elkaar en God in een verband staan – in tijd en eeuwigheid. Een zondag waarbij we hen gedenken die uit het midden van onze gemeente zijn overleden. En ook allen die wij zelf meedragen in ons hart.

Ieder krijgt de gelegenheid om een kaars te ontsteken. Ook vieren we samen het Heilig Avondmaal – God in ons midden, zoals wij brood en wijn aangereikt krijgen. Het is fijn als u bij het lopen ten behoeve van gedenken, en van het avondmaal, let op de afstand tussen elkaar.

In coronatijd kunnen maximaal 30 personen aanwezig zijn in de kerk. Wilt u de viering bijwonen dan is opgave en afstemming vooraf noodzakelijk. Zie voor opgave de homepagina, hier vindt u de gegevens van de contactpersonen bij wie u zich kunt aanmelden.