Zondag Nieuwjaarsdag – Naamgeving Jezus Christus

Kijk live Dienst terugkijken
16 december 2022

Zondag Nieuwjaarsdag – Naamgeving Jezus Christus

Op deze zondag hebben we een eenvoudige viering – en natuurlijk kan iedereen elkaar heil en zegen toewensen na de viering. Het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers vindt later in januari plaats. Daar hoort u nog van.