Kijk live Dienst terugkijken
5 november 2021

Expositie Luther en de Oranjes

Luther & Oranje

In een tijd waarin protestantse oecumene geen gemeengoed was, gingen bij de Oranjes Calvijn en Luther al hand in hand.  Een expositie in het Luther Museum Amsterdam  laat die verbintenis zien.

Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands is luthers opgevoed en pas later, om politieke redenen, calvinist geworden.
Wist u dat koningin Emma bewust lutheranen zocht voor haar huishouding? De lutherse kerk in Apeldoorn had koninklijke banken, waar Emma, Wilhelmina en Juliana soms de vieringen bijwoonden. Dit en veel meer is  te zien en te lezen op deze expositie, die tot en met 9 januari duurt. Luthermuseum, Nieuwe Keizersgracht 570, Amsterdam  (Bron: Trouw 3 november)

WIllem van Oranje, bron: Luther Museum Amsterdam, www.luthermuseum.nl