Kijk live Dienst terugkijken
6 juni 2020

Gebedspodcast Bidden Onderweg bestaat 5 jaar

Vijf jaar geleden verscheen de eerste aflevering van de gebedspodcast Bidden Onderweg. Voor mij was dat een bijzonder moment. Twee jaar daarvoor had ik samen met een journalist-collega en een dominee de wens uitgesproken de Britse gebedspodcast Pray as you go naar het Nederlandse taalgebied te halen. We wilden er bovendien een oecumenisch project van maken. Bidden gaat boven alle kerkmuren uit. Een zoektocht naar bondgenoten en geldschieters bracht ons al snel naar de jezuïeten.

Het ‘toeval’ wilde dat de jezuïeten in Nederland en Vlaanderen een Platform voor ignatiaanse spiritualiteit wilden openen in Amsterdam, met een sterke digitale poot. We kwamen precies op het juiste moment met ons verlangen. De jezuïeten besloten, met onze hartgrondige instemming, de kar te trekken. Ook financieel. En dat was maar goed ook, want wij hadden niet kunnen voorzien dat het financiële plaatje dat bij een dergelijk project hoort een slordige 160.000 euro op jaarbasis behelst.

Zo ontstond vijf jaar geleden met Pinksteren de gebedspodcast Bidden Onderweg. Momenteel maken er dagelijks ongeveer 16.000 mensen gebruik van.

Maar wat is Bidden Onderweg?

Bidden Onderweg is een dagelijkse gebedspodcast (audio dus) die je helpt om te bidden, waar en wanneer je maar wilt. Je haalt de meditatie binnen via een app op je smartphone of tablet of via www.biddenonderweg.org. De podcast duurt een goede tien minuten en is elke dag nieuw. Aan de hand van een leesrooster mediteren we met de bijbeltekst van de dag.

Naast de bijbellezing en enkele vragen ter verdieping, is er voldoende stilte om vanuit je hart te spreken met God. Dit alles wordt omlijst door muziek die vaak speciaal voor Bidden Onderweg is opgenomen. De muziek helpt om een sfeer van gebed binnen te gaan en om niet afgeleid te worden door de geluiden om je heen, bijvoorbeeld als je in een drukke trein zit.

De gebedspodcast is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. De podcast is iedere dag anders, maar de basis is steeds dezelfde.

Voor mij kreeg dit bijzondere traject bovendien een extra dimensie. Drie jaar geleden boden de jezuïeten mij een baan aan. Met veel plezier werk ik nu dagelijks aan Bidden Onderweg, maar ook aan het webmagazine (ik ben opgeleid als journalist) van de jezuïeten: www.igniswebmagazine.nl.

Rick Timmermans