Kijk live Dienst terugkijken
18 juni 2020

Gedeelde vreugde

‘De vreugde voert ons naar dit huis’

Op zondag 14 juni was het voor het eerst mogelijk om met kleine groep in de kerk bijeen te zijn.

Alles was klaar gemaakt om in coronatijd toch bijeen te komen, al was dat wennen, met afstand, looproutes en desinfectans.

Het was vieren in verbondenheid met allen die er niet konden zijn. En ook verbonden met zoveel mensen in heel de wereld. Het was een beetje vreemd en ook vertrouwd weer in de kerk te zijn met een groep mensen. De hartjes in de kerk (zie foto) geven de plek aan waar je kunt gaan zitten.

De afgelopen tijd, met afstand en stilstand, was er ook verbondenheid. Veel kaartjes zijn gestuurd, telefoontjes gepleegd, kleine verrassingen langsgebracht, hulp geboden.

En ook: al die weken brandde iedere zondag om tien uur de Paaskaars in de kerk – wij allen, waar wij ook waren, verbonden in Christus’ naam.

De tijd van afstand is nog niet voorbij. Het virus blijft om zich heen slaan. Dat roept angst op, dat vraagt verantwoordelijkheid, en dat doet ons zoeken naar mogelijkheden. Die dingen zullen het komende jaar veel van ons allen vragen.

Daarom: Houd moed. Heb lief!

Vlag bij voordeur van de kerk
Houd moed heb lief