Kijk live Dienst terugkijken
28 augustus 2020

Gemeentezondag onder de wijde hemel

Een viering in de tuin – waarin gelezen wordt over vogels en bloemen en hoe wij door het leven gaan. Over leven met zorgen en zonder zorgen. Over leven in de hoede van de Schepper van het al.

‘Laat dan mijn hart u toebehoren en laat mij door de wereld gaan, met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.’

Op zondag 13 september 2020, het is al eerder aangekondigd, een gemeentezondag onder de wijde hemel, waar iedereen kan komen, waarbij het maximum van 50 minder aan de orde is. Buiten is de plek waar dat mogelijk wordt.

In ons kerkgebouw zal geen viering plaatsvinden, tenzij de viering buiten door slecht weer niet door kan gaan!

Bij de familie Jager hebben we een ruimte gevonden om een buitenviering te beleven. Het is een andere plek en een andere wijze van samenkomen, het vraagt wat van de mensen die komen, en ongetwijfeld zijn er ook mensen voor wie een buitenviering juist niet geschikt is. We hopen dat deze viering ruimte biedt voor een groep mensen om elkaar weer en in een andere setting te ontmoeten. En dat we zo blijven werken aan een levendige gemeente. Deze zondag in de buitenlucht met uw eigen stoel.

In die viering zullen 5 kinderen overvliegen van de kindernevendienst naar de catechesegroep ‘Gaan als een zwaan’. En na de dienst zullen activiteiten zijn voor iedereen, ruimte om koffie/thee te drinken en te genieten van de prachtige plek.

Neem in ieder geval uw eigen stoel en lunchpakket mee. Over de precieze details (adres, route, e.d.) worden gemeenteleden via Flambouw en kerkmail geïnformeerd. Bent u geen gemeentelid, maar wilt u toch komen, informeer dan bij dominee Margo Jonker, bereikbaar via predikant@elkz.nl

De viering start om 10.30 uur! Het hele programma duurt tot ongeveer 13.30 uur.

Opgave is noodzakelijk: aanmelden@elkz.nl