Kijk live Dienst terugkijken
29 oktober 2020

Hervormingsdaglezing 2020 Rotterdam

De Hervormingsdaglezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Lutherse Gemeente Rotterdam, in samenwerking met de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II) en de Classis Zuid Holland-zuid. 

Deze lezing is dit jaar digitaal en via de website te zien vanaf 31 oktober aanstaande en wel via de rode knop hieronder:

Via de downloadknop hieronder kunt het exacte programma inzien en volgen:

Als inleiding daarop:

In 2020 stond de vrijheid in het West-Europa na de Tweede Wereldoorlog in de aandacht. En in 2020 was het vijfhonderd jaar geleden dat Luther een van zijn belangrijkste werken het licht liet zien: Over de vrijheid van een christen. Het verscheen in het Duits (Von der Freiheit eines Christenmenschen) en in het Latijn (De libertate christiana). In dat werk worden de begrippen vrijheid en genade nauw met elkaar verbonden, zoals Markus Matthias uitlegt.

Rond deze begrippen worden enige bijdragen verzorgd. Dat gebeurt in de vorm van lezingen en de presentatie van een boekje: Grote Genade!, geschreven door dr. Martin van Wijgaarden.

Een op verschillende wijzen door J.S.Bach getoonzet Lutherlied lardeert de bijdragen: Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade.

Vrijheid komt aan de orde in de bijdrage van prof. dr. Hans Alma. Hans Alma zal ingaan op de vraag wat vrijheid betekent wanneer we ervan uitgaan dat mensen in onderlinge afhankelijkheids-relaties leven. Wanneer we van een dergelijk relationeel mens- en wereldbeeld uitgaan, krijgt vrijheid een andere kleur dan vanuit het moderne westerse beeld van het autonome subject. In zo’n relationele benadering is ruimte is voor vrijheid in de vorm van de inbreng van ieders creatieve kwaliteiten in een groter geheel. 

Genade is het vertrekpunt in de bijdrage van dr. Martin van Wijngaarden. Hij zal stil staan bij de gedachten die vandaag de dag bij Nederlandse lutheranen over genade leven. Hij deed onderzoek in diverse gemeenten, voorbeelden geven een inkijk in de gelovige praktijk. Een en ander resulteerde in een boekje: Grote Genade!

Bij de boekpresentatie spreken Peter Ben Smit en Mechteld Jansen onder andere over contextualiteit en Bijbeluitleg, ook in deze tijd van ‘corona’. 

Tenslotte:

Het boek Grote Genade! (150 pagina’s, ISBN 978 90 872 626 7 9) is te verkrijgen via boekwinkels/Bol.com voor €17,50, tijdens introductie voor € 15 bij de SLUB, slubdenhaag@hetnet.nl.