Kijk live Dienst terugkijken
22 oktober 2021

Hervormingsdaglezing 2021

Zaterdag 30 oktober (15.00-17.00 uur) verzorgt de kerkenraad van de Lutherse gemeente Rotterdam de Hervormingsdaglezing 2021. Voorbeelden uit lutherse netwerken staan centraal: drie historische en een meer moderne. De oktobermaand is in Nederland ook de maand van de geschiedenis en heeft in 2021 als thema: Aan het werk. Inmiddels is het ook 501 jaar geleden dat van Luthers hand een werkje verscheen: Von den Guten Wercken.

De insteek

Bovenstaande gegevens zijn een mooi vertrekpunt om bij deze Hervormingsdaglezing bewust van te zijn, zeker als we het hebben over kerkelijk geïnspireerd werk (in de breedste zin van het woord). Momenteel zijn diverse projecten gaande waarin studie gedaan wordt naar lutheranen, die werkzaam bleken te zijn namens families, in hun lutherse netwerk of voor de plaatselijke diaconie. Bij deze (zelf-)aanmoediging Aan het werk worden bij wijze van voorbeelden personen uit de Nederlandse lutherse geschiedenis toegelicht. Om niet alleen historische voorbeelden te geven is er ook een bijdrage namens het Luthers genootschap met een eigen voorbeeld.

De bijdragen

Een lutherse familie met een drive voor arbeiders- en kerkenwerk door drs. Marieke Spliethoff. Marieke Spliethoff (kunsthistorica en voormalig conservator Paleis Het Loo) schrijft in familieverband een kroniek over de Familie Spliethoff. Al meer dan 200 jaar zijn zij betrokken lutheranen, met ook een maatschappelijk netwerk.

Netwerken voor een lutherse vakbond, door drs. Peter Paul Kleinlooh. Peter Paul Kleinlooh is historicus en nazaat van de lutherse architect Carel Bögeholtz. Hij doet onderzoek naar Amsterdamse lutherse families tussen 1860 en 1914 op basis van nieuw bronnenmateriaal. In deze lezing geeft hij inzicht in hoe lutheranen deelnamen aan vakorganisaties aan het einde van de 19e eeuw en hoe een aantal van hen een eigen lutherse vakbond oprichtte.

Diaconaal werk geëerd met een lutherse collage door dr. Martin van Wijngaarden. Martin van Wijngaarden is predikant van de Lutherse Gemeente Rotterdam en als onderzoeker Luthers erfgoed verbonden aan het ‘Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism’. Hij bespreekt een huldeblijk aan een Rotterdamse diaken die een goede netwerker bleek.

Een voorbeeld van huidig Luthers werk: door het Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige  Zending. De titel van deze bijdrage is: ‘Help ons elkaar helpen’ – lutheranen in Suriname en Nederland, een oude, springlevende, relatie- .

Samenwerkingsverbanden

Deze Hervormingsdaglezing (ooit begonnen als Lutherse Zomerschool) van de Lutherse Gemeente Rotterdam wordt georganiseerd in samenwerking met de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II). Boekhandel Amesz verzorgt een boekentafel. Muzikale bijdragen worden verzorgd door Lisa Hinfelaar (sopraan) en Niels Jan van der Hoek (orgel).

Opgaven via de website (waar deze lezing ook later -terug- te zien is) of de secretaris van de Kerkenraad Sharon Winklaar: sharonwinklaar-007@hotmail.com