Kijk live Dienst terugkijken
6 oktober 2023

Inspiratiefestival op Terschelling van 20 – 22 oktober

Wat is het inspiratiefestival?

Het Inspiratiefestival Terschelling is een groot festival dat voor het eerst georganiseerd wordt door de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Het dé ontmoetingsplek voor vernieuwende initiatieven op het gebied van geloof, kerk en samenleving.

Waarom een festival?

Op Terschelling kunnen deelnemers uit de volle breedte van kerk en samenleving zich een weekend lang laten inspireren door verschillende activiteiten die een opfrisser kunnen zijn voor hun persoonlijk geloof en de kerkelijke praktijk. Als een vrijplaats voor verbinding, verdieping en vernieuwing wil het Inspiratiefestival een brede oecumenische beweging op gang brengen door christelijk Nederland bijeen te brengen en in gelovig enthousiasme te inspireren.

Lutherse inbreng

De Lutherse Synode had al langere tijd de wens om een Lutherfestival te organiseren. Nu is er samenwerking gezocht met de organisatie van het Inspiratiefestival op Terschelling. Vanuit de Lutherse traditie zijn activiteiten toegevoegd aan het festival waaronder de ‘flessenpost’ waar ook onze gemeente aan mee heeft gewerkt. In veel activiteiten staat de tafel centraal: daaromheen wordt gezongen, gesproken, gegeten, geproefd en avondmaal gevierd. Onze predikant Margo Jonker zit in de organisatie van het festival namens de Lutherse synode.

Wanneer is het?

Het inspiratiefestival Terschelling vindt plaats op 20, 21 en 22 oktober 2023.

Waar kan ik me melden?

Festivalgangers kunnen zich opgeven via: www.inspiratiefestival-terschelling.nl