Kerkgebouw

De lutherse kerk ligt in de oude binnenstad van Zwolle, direct naast Museum De Fundatie. De kerk is in 1649 als schuilkerk ingewijd en is gebouwd tegen de voormalige middeleeuwse stadsmuur.

Onder het gemeentecentrum zijn nog resten van de oude fundamenten van de muur aanwezig. 

Uit die tijd stamt ook het Zwolse lutherse zegel dat in de hal van de kerk te zien is. In de loop der jaren hebben verschillende restauraties en verbouwingen plaatsgehad.

De laatste in 1967 was zeer ingrijpend en heeft geresulteerd in het huidige uiterlijk.

Orgels

Schnitger

Oorspronkelijk stond sinds 1719 in de kerk een 1-klaviers orgel van toenmalig gemeentelid Frans Caspar Schnitger. Hij bouwde voor de Lutherse kerk een orgel in de tijd dat hij met zijn broer Johan George het grote orgel bouwde in de Grote Kerk van Zwolle, nadat hun vader Arp Schnitger was overleden. In 1917 is het orgel door de kerkvoogdij van de Hervormde kerk in Duurswoude (Fr) gekocht voor fl. 493,20. Voor die tijd een groot bedrag. Het was één van de weinige orgels in Nederland waarbij nog getrapt moest worden. In 2000-2001 is het orgel gerestaureerd door Bakker & Timmenga te Leeuwarden onder advies van Jan Jongepier. Het is in vrijwel originele staat teruggebracht.

Standaart

Van 1917 tot 1984 heeft de kerk de beschikking gehad over een 1-klaviers orgel met aangehangen pedaal van de firma Standaart uit Rotterdam/Schiedam met een rein pneumatische tractuur met tegenwicht. Op 18 maart 1917 werd het orgel in de (destijds) Hersteld Evangelisch-Lutherse kerk ingespeeld door Jan Zwart, en ingewijd door dominee G.A. Alers. Het Standaart-orgel werd verkocht aan Maarten Oranje uit Kampen, die delen van het orgel gebruikte voor de bouw van een orgel voor de Sionskerk te Epe. De oude kas van Standaart kwam terecht bij Hendriksen & Reitsma. Deze gebruikten de kas bij de bouw van een nieuw orgel voor de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Mussel.

Leeflang/Flentrop

Het huidige 2-klaviers orgel met zelfstandig pedaal is in 1988 gebouwd door de firma Leeflang Orgelbouw (Jan Keijzer) te Apeldoorn. In 2015 is het orgel volledig geherintoneerd door de firma Flentrop (Dick Kooman) uit Zaandam. Met aanpassingen van pijpwerk en windvoorziening is het orgel grondtoniger geworden, waardoor het krachtiger en meer in balans klinkt. In nauw overleg met onze organist en de orgelmaker is wat betreft de stemming gekozen voor een zogenaamde ‘Neidhardt Grosse Stadt 1724’ stemming. Het voordeel van deze stemming is dat het behoorlijk aansluit op de huidige gelijkzwevende stemming, maar het klinkt net iets “spannender”.

Schnitgerorgel Duurswoude
(situatie na restauratie 2001)
Standaart orgel
(situatie 1919)
Leeflang orgel
(situatie 2019)