Kijk live Dienst terugkijken
27 juni 2024

Keti Koti – afwerpen van de ketenen

Herdenking afschaffing slavernij op 30 juni

Voor de vierde keer zal in Zwolle op 30 juni a.s. de herdenking van de afschaffing van het slavernijverleden plaatsvinden. Shirley Kambel, voorzitter Comité 30 juni/1juli zal spreken ter nagedachtenis aan tot slaafgemaakte mensen. Net als de Commissaris van de Koning in Overijssel, Andries Heidema. Dit jaar is speciale aandacht voor de inheemse en Javaans-Surinaamse gemeenschap in de stad Zwolle. Hun levensgeschiedenis anno 2024 is direct verbonden met het slavernijverleden van Nederland. Het is een stilstaan bij het leven van hen die geleden en gestreden hebben voor vrijheid en menswaardigheid. Er wordt een krans gelegd. U bent van harte welkom!

Plaats: Tuin achter Theater De Spiegel.
Datum: Zondag 30 juni
Tijd: 19.00 uur

Vrijheid vieren op maandag 1 juli

Vier de vrijheid met Keti Koti | Kadena Kibrá biedt gelegenheid om het slavernijverleden te herdenken, naar de toekomst te kijken en gelijkheid en verbondenheid te vieren. Van 13:30 tot 20:00 uur is er in de Foyer van Odeon muziek, theater, eten, kraampjes en gezelligheid. Beleef samen een dag vol cultuur op Keti Koti | Kadena Kibrá in Zwolle.

Programma (vrij toegang)
12.30 uur Bigi Spikri optocht vanaf Rodetorenplein geleid door GDFL Brassband.
13.30 uur Ontvangst bij Odeon door wethouder Dorrit de Jong
14.00 uur Samen kijken naar de Nationale Herdenking
15.15 uur DJ Gava
16.00 – 17.00 uur Band 5ive Star
17.00 – 18.00 uur Muziektheater voorstelling ‘Louise’ Reframing HERstory Art Foundation (Dommerholtzaal)
18.00 – 19.00 uur Band Batatuké
19.00 uur Nichelle, spoken word
19.15 uur Suprise act

Kerk en slavernij

30 Juni wordt het einde van de slavernij in Nederland herdacht. Een tijd die doorwerking heeft tot op de dag van de vandaag voor mensen over de hele wereld. Slavernij tekent generaties lang mensen in hun pijn en achterstelling. Met alle gevolgen van dien. Nederland heeft als laatste land de slavernij en slavernijhandel afgeschaft. De kerk en de bijbel speelde een belangrijke rol bij discussies over de slavernij in het Nederlands koloniaal verleden. Zowel voorstanders als tegenstanders gebruikten de bijbel om hun positie te verdedigen.

Verklaring raad van kerken over slavernij

In juni van 2023 brengt de Raad van Kerken, ook namens de Protestantse Kerk, een verklaring over het Nederlandse slavernijverleden uit. In deze verklaring wordt ook gewezen op de verantwoordelijkheid van de kerken zelf: ‘Als kerken weten we ons deel van dit schuldig verleden en moeten we vaststellen dat theologie in bepaalde omstandigheden misbruikt is om slavernij te rechtvaardigen.

Als kerken benoemen we deze betrokkenheid, en willen we helpen recht te doen aan de nazaten van hen die soms generaties achtereen zijn geknecht en uitgebuit, waarbij we als kerken ons realiseren dat kerken destijds onderling verschilden qua mogelijkheden, en dat er binnen diverse kerken ook verschillende geluiden te horen waren.