Kijk live Dienst terugkijken

Oppas en Kindernevendienst

De kerk is een gemeenschap van verschillende generaties. Door verschillende vormen van vieren kunnen kinderen van jongsaf vertrouwd raken met gebruiken in de kerk. Oppas en kindernevendienst zijn daarom ook onderdeel van de viering. De verbondenheid met elkaar krijgt vorm in de kaarsen die worden aangestoken aan de paaskaars en in de onderwerpen die vaak aansluiten bij de preek in de viering.

Oppas

Voor de allerkleinsten (0-4 jaar) is er iedere viering oppas aanwezig. Een groep van oppassers is hiervoor beschikbaar. Jongeren/tieners uit de gemeente helpen hier vaak bij. Enkele keren per jaar worden voor deze groep Kind-op-Schoot vieringen georganiseerd.

Kerk op Schoot

Ongeveer 5 keer per jaar wordt er kerk op schoot georganiseerd. Kerk op schoot is een sprankelende, belevingsgerichte dienst die zich richt op kinderen van 0 t/m 5 jaar. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen een verhaal, afgewisseld met liedjes en belevingsgerichte activiteiten. Zo maken jonge kinderen op een speelse manier kennis met de kerk.

Kindernevendienst

Onze gemeente is gezegend met een flinke groep kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar). Deze groep krijgt speciale aandacht in de kindernevendienstvieringen. Voordat de preek begint worden ze uitgenodigd om voor in de kerk bij elkaar te komen en wordt vaak aan de hand van een thema het onderwerp ingeleid. Speciaal in de 40-dagentijd en advent worden thema’s uitgebreid uitgewerkt in de aanloop naar Pasen en Kerst.

Muziek

Als lutherse gemeente vinden we vertrouwd raken met (lutherse) kerkmuziek belangrijk. Regelmatig leveren ook kinderen in de viering een muzikale bijdrage.

Catechese

10 tot 12 jaar: Kerkwijzer

Sinds enkele jaren kennen wij ‘Kerkwijzer’: een vorm van catechese voor kinderen in de laatste jaren van de basisschool. De kinderen leren over geloof, Bijbel en kerk en ook wordt er aandacht besteed aan de Lutherse traditie. Hierbij houden we rekening met de ontwikkelingsfase van het kind en met de eigen interesses. Een veilige omgeving en gezellige sfeer staat hierbij voorop.

Ten behoeve van deze catechese ontvangen de kinderen een boek met informatie over geloof, bijbel en kerk. Dit kunnen gebruiken om dingen in op te zoeken. Bij hun afscheid van de kindernevendienst, en de parallel lopende Kerkwijzer, worden de tieners uitgenodigd om verder te leren in de basiscatechese. Daartoe ontvangen ze een jeugdbijbel.

De bijeenkomsten zijn meestal op een zondag na de viering.

12 tot 16/17 jaar: Basiscatechese

Voor de jongeren die naar de middelbare school gaan of die om een andere reden klaar zijn voor verdere verdieping in het leren over geloof, Bijbel en kerk is er de basiscatechese. In deze leeftijdsfase ontwikkelen de jongeren meer en meer hun eigen identiteit en vormen zij steeds meer een eigen visie op wat geloven voor hen betekent.

Er zijn twee groepen: Gaan als een Zwaan (12-14 jaar) en Wilde Zwanen (15-17 jaar).

De leeractiviteiten krijgen een meer onderzoekend karakter. De catechese is enerzijds gericht op de specifieke kinderen en hun leefwereld en levensvragen en anderzijds op het geven van handvatten om te leren hoe geloven en leven samengaat in deze wereld.

Verdeeld over vier jaar worden acht thema’ s uitgediept: Bijbel, liefde, God, Jezus en de Heilige Geest, bidden, typisch luthers, wat en hoe geloof ik zelf?, diakonie, geloof tussen gevoel en rituelen.

Aan het einde van deze periode kunnen de jongeren bevestigd (geconfirmeerd) worden in hun geloof. Zo doen zij belijdenis. Hiermee kunnen de jongeren ook wachten. Maar in elk geval wordt allen de gelegenheid geboden een zegen te ontvangen in de Pinksterviering.

Belijdeniscatechese

Deze catechese is gericht op het doen van belijdenis voor hen die dit eerder nog niet hebben gedaan. Ze geldt voor degenen die als kind gedoopt zijn, of ze kan een voorbereiding op de doop zijn voor iemand die daar zelf voor wil kiezen. De catechese is in overleg met de predikant af te spreken. De gespreksonderwerpen zijn steeds ‘maatwerk’: wat heb je nodig om tot een bewuste keuze te komen?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met dominee Margo Jonker.