Kijk live Dienst terugkijken
1 mei 2020

Kindernevendienst gaat online

“Licht, straal hier in onze ogen” (lied 600 : 5)

Wat hadden we elkaar lang niet gezien! Wat fijn dat we elkaar via Skype weer konden ontmoeten.

Twaalf  gezinnen zijn vanuit hun huis ingelogd en dominee Margo vanuit de kerk. Zij zat bij de paaskaars. Nadat ieder gezin verteld heeft hoe het gaat, opent Margo met ‘Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen, zegen ons ook met uw licht!’ Ze vertelt het verhaal van Mozes, over het kruikje met manna. Dit kruikje vertelt, net als de Paaskaars, iets van God. Gods liefde maakt je warm en door deze warmte kom je in beweging en doe je mooie en lieve dingen.

Iedereen pakt uit zijn eigen woonkamer een papier, schaar, pen en touwtje en knutselt een spiraal. Als je dit boven een warmtebron (bijvoorbeeld kaars) houdt, dan komt het door de warmte in beweging. En zo waren in alle huiskamers mooie spiralen te zien die langzaam ronddraaide (zie de foto’s). Een enkele werd wat korter vanwege de hitte van de kaars.

Margo sluit met ons af door het lezen van lied 600 vers 5:

Licht, straal hier in onze ogen,

Licht breek uit in duizendvoud,

Licht, kom ons met stralen tooien,

Ga ons voor van hand tot hand!

Wat bijzonder om zo samen het verhaal uit de bijbel te horen en mee aan de slag te gaan! En om online even met elkaar verbonden te zijn.