Kijk live Dienst terugkijken
30 september 2020

Klokken luiden voor Lesbos

Op dinsdag 29 september om 9:30 uur werden in het hele land kerkklokken geluid, ook in Zwolle. De klokken van de Oosterkerk luidden, met het oog op de 500 kinderen in kamp Moria.

De klokken luidden acht minuten en 20 seconden lang, dat is precies 500 tellen. 500 is het aantal minderjarige asielzoekers dat Nederland op zou moeten nemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie #500kinderen (www.500kinderen.nl), 173 gemeenten en 5 provincies, net als vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, andere prominenten, de groep voormalige onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties.

Wij ongeveer 20 mensen uit verschillende kerken bij elkaar gekomen – konden binnen en buiten de Oosterkerk de klok goed horen, het was een intens moment van bezinning en stilte: alleen de klok was te horen, 500 maal. Daarna las ds Iemke Epema het volgende gedicht van een jongen uit Bosnië voor:

Vluchteling?
Luister, vraag en sta op! En als je opstaat
Vraag je ook aandacht voor de kwetsbaren, voor het onrecht….
Voor de vluchteling….. Vluchteling?

Maar ik ben geen vluchteling, want ik ben niet gevlucht
Er is in ons land een verschrikkelijke wind opgestoken.
Een wind vol vuur en verkrachting en op een dag,
op een dag die ik mij niet meer durf te herinneren,
ben ik weggewaaid.

Wie zou er uit zichzelf vluchten,
wie zou zonder afscheid te nemen
z’n eigen huis, z’n eigen dorp of stad, z’n eigen land
z’n eigen familie in de steek laten en dan

ergens aankomen waar je niet welkom bent?

Vluchtelingen zijn nooit welkom, nergens, dat weet iedereen,
Dat heeft zelfs de geschiedenis al zo vaak bewezen.
Waarom zou je dan vluchten, waarom een langzame dood
In een vreemd land,
als je op de drempel van je eigen huis ook kunt sterven?
Vluchtelingen bestaan niet,
er bestaan alleen weggewaaide mensen,
die door de wind over de wereld zijn geblazen.

Uit: ‘Mirad, een jongen uit Bosnië’

Hierna was er gelegenheid om te reageren en werd onder meer aangegeven hoe moeilijk het zal zijn kinderen en jongeren goed op te vangen in Nederland, maar ook hoe noodzakelijk het is dat er een eind komt aan die uitzichtloze situatie daar.

Lied 997 werd ons gebed:

– en vele duizenden ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand;
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

Moge het luiden van de klokken, de wakes, het aanbieden van de petitie, de gebeden een keer ten goede in het lot van de kinderen op Lesbos bewerkstelligen.

Bron foto: https://www.peperbus-zwolle.nl/pagina/klokken