Kijk live Dienst terugkijken
8 april 2022

Kruiswegstaties in gemeentecentrum

Uit de nalatenschappen van gemeentelid Greetje Vermeulen (gestorven in 2019) heeft onze kerk o.a. een aantal textielwerken ontvangen die kruiswegstaties verbeelden. De interieurgroep van de kerk heeft deze staties opgehangen in het gemeentecentrum. U kunt ze daar bekijken, als u in de kerk bent.  Op Goede Vrijdag zal ook naar enige van die staties gekeken worden tijdens de lezingendienst. 

Via Crucis

Kruiswegstaties zijn verbeeldingen van de kruisweg die Jezus gaat. De kruisweg – in het Latijn Via Crucis of Via Dolorosa genoemd – is een weergave van de lijdensweg van Jezus Christus, zoals beschreven staat in de Bijbel. Het is Jezus’ lijdensgang vanaf zijn veroordeling door Pontius Pilatus tot aan zijn dood op Golgotha. In de loop van de geschiedenis zijn er veel verbeeldingen van die kruisweg gemaakt. Soms buiten, zoals in Dokkum of op de Schaelsberg bij Schin op Geul. Veel katholieke kerken hebben in de kerk kruiswegstaties hangen. 

Aanvankelijk hield men zich in de vormgeving van de lijdensweg aan de verhalen van de Bijbel. Al snel werden ook staties toegevoegd die op overlevering berusten, zoals de val van Jezus, de ontmoeting van Maria met Jezus en het drogen van het gezicht van Jezus door Veronica.

Omdat het aantal afbeeldingen nogal varieerde, werd rond 1740 door Paus Clemens XII  besloten dat een kruisweg uit veertien staties moest bestaan. In de twintigste eeuw werd het gebruikelijker om ook een vijftiende statie toe te voegen, namelijk die van de opstanding. 

Kruiswegstaties zijn ook op muziek gezet, de bekendste is misschien wel de versie van Franz Liszt, die ook weleens in onze kerk is uitgevoerd.

Greetje Vermeulen heeft 8 staties gemaakt, inclusief de staties van opstanding. Alle zijn in het gemeentecentrum te bewonderen.