Kijk live Dienst terugkijken
4 januari 2024

Leeskring Groene Theologie

In 2019 heeft Trees van Montfoort een boek geschreven over ‘Groene Theologie’. Dit boek staat centraal in deze leeskring.

Over het boek

‘De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Groene theologie is een onmisbaar boek voor ieder die duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden. Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. ‘Groene theologie’ verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.’

Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. Ze was hoofd van een afdeling voorlichting van de PKN, hoofdredacteur van Kerk & Israël Onderweg, en werkte als radioprogrammamaker bij KRO en HUMAN.

Data van de bijeenkomsten

Vier bijeenkomsten zijn beschikbaar om dit boek te bespreken. De bijeenkomsten zijn op de woensdagen 31 januari en 28 februari 13 en 20 maart, van 19.30 uur tot 21.00 uur en vinden plaats in het gemeentecentrum van de Lutherse Kerk (ingang via de Potgietersingel).

Opgave

Iedereen van harte welkom. Opgave is noodzakelijk bij Margo Jonker via predikant@elkz.nl of 0613525202.