Kijk live Dienst terugkijken

Leren

Wij willen een lerende gemeente zijn. Niet alleen in de vieringen, ook daarbuiten. We organiseren daarvoor kindernevendiensten, Kind-op-Schoot vieringen, tienerwerk en catechese, gespreksgroepen, leerhuizen en doen naar behoefte mee met cursussen en leergangen die samen met anderen of door andere geloofsgemeenschappen worden georganiseerd. Het geleerde laten we graag terug komen in de vieringen en in onze gesprekken.

Agenda

Agenda

Achtste zondag na Trinitatis - Lauden

zondag 21 juli 2024

nb
10:00 uur

De lauden zijn, net als metten (heel vroeg op de morgen) en vespers (in het begin van de avond), een getijdengebed uit de lange traditie van de kerk. In sommige kloosters, zoals bij voorbeeld het Adelbertklooster in Egmond, wordt het dagelijks gebeden. In de lauden, deze zomer van 2024, zullen we in drie zondagen het hele boek ‘Jona’ lezen, en daarbij passende liederen zingen.

Zie voor meer informatie dit bericht op onze website.

Michaëlsviering in de Grote Kerk - zomervesper

zondag 21 juli 2024

nb
19:00 uur

Het thema voor de zomervespers is ontleend aan een rubriek uit het Liedboek: Bidden. Liturg is ds. Henk Mijnders en medewerking wordt verleend door cantor Toon Hagen en enkele leden van de Michaëlscantorij. Zie ook de website www.michaelscantorij.nl.

Over Luther

Op de vraag wat typisch luthers is, is geen makkelijk antwoord te geven.  Geïnspireerd op de grote reformator Maarten Luther (1483 Eisleben – 1546 Eisleben), zijn in de afgelopen eeuwen overal in de wereld lutherse kerken tot stand gekomen. Maarten Luther heeft gehamerd op de boodschap dat er geen enkele belemmering mag zijn in de relatie tussen mens en God. De enige norm en toetssteen hiervoor is de Bijbel. 

Het is voor lutheranen daarom vanzelfsprekend dat een ander anders denkt en gelooft: mensen met verschil van mening kunnen naast elkaar leven in een lutherse gemeente.  Een kenmerkende uitspraak van Luther is: “Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan”. Leven in vrijheid dankzij Gods genade en van daaruit dienen in de wereld is een  kenmerkende drijfveer voor veel lutheranen.

Het Verhaal gaat

“Het Verhaal gaat” is een oecumenische gespreksgroep die bij elkaar komt rondom de bijbeluitleg zoals vormgegeven in de boeken van ds. Nico ter Linden’s “Het Verhaal gaat”.

De deelnemers zijn afkomstig uit de Parochie (de oorspronkelijk Michaëlsparochie uit Zwolle), de Oosterkerk en de Evangelisch-Lutherse gemeente.

Bij toerbeurt berust de leiding steeds bij twee verschillende voorgangers uit de deelnemende kerken.

Iedere 2e dinsdag van de maand komt de groep van 13.30 tot 15.00 uur samen in het gemeentecentrum van de Lutherse kerk.

Van harte welkom!

Als vrouwen aan het woord komen

Als vrouwen aan het woord komen is een oecumenische gespreksgroep. Ongeveer 25 vrouwen uit diverse kerken komen iedere 2e woensdagochtend van de maand bij elkaar, in de periode oktober tot en met april.

Tijdens de bijeenkomsten worden onderwerpen vanuit verrassend diverse invalshoeken bekeken. Woorden, beelden, muziek en eigen inbreng zijn de vormen.

Regelmatig geeft Ensemble Drie, professionele musici – klarinet/dwarsfluit/accordeon-, een concert tijdens één van de programma’s.

 In afwisseling worden de ochtenden dit seizoen begeleid door de predikanten Lieke van Houte, Louisa Vos en Margo Jonker.

Er is veel ruimte voor eigen inbreng door de bezoekende deelnemers. Een traditie die een vanzelfsprekende stimulans is geworden.

Van harte welkom!

Leerhuis

Bent u op zoek naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen? Tijdens het leerhuis wordt een lezing behandeld van de komende zondag. Iedere avond wordt ingeleid door een predikant. Iedere keer staat op zichzelf. U kunt dus een enkele keer komen, maar ook vaker, wanneer u wilt.

Wij hopen u en jou bij één of meer bijeenkomsten van het leerhuis te mogen begroeten!

De leerhuisavonden zijn meestal op dinsdagavond. Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar. We starten om 20.00 uur in het gemeentecentrum van de lutherse kerk (ingang Potgietersingel). Houd de agenda in de gaten voor de juiste data.

Het leerhuis duurt tot 21.30 uur.
Aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl

Kosten: Vrijwillige bijdrage voor de onkosten.