Leren

Wij willen een lerende gemeente zijn. Niet alleen in de vieringen, ook daarbuiten. We organiseren daarvoor kindernevendiensten, Kind-op-Schoot vieringen, tienerwerk en catechese, gespreksgroepen, leerhuizen en doen naar behoefte mee met cursussen en leergangen die samen met anderen of door andere geloofsgemeenschappen worden georganiseerd. Het geleerde laten we graag terug komen in de vieringen en in onze gesprekken.

Agenda

Agenda

16e Zondag na Trinitatis

zondag 27 september 2020

Ds. dr. I.P. Epema
10:00 uur

In coronatijd kunnen maximaal 50 personen aanwezig zijn in de kerk. Wilt u de viering bijwonen dan is opgave en afstemming vooraf noodzakelijk. Zie voor opgave de homepagina, hier vindt u de gegevens van de contactpersonen bij wie u zich kunt aanmelden.

De diaconale collecte is bestemd voor het diaconale project Stichting Voor Elkaar

De tweede collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds voor onze kerk.

Vesper

dinsdag 29 september 2020

Rick Timmermans
19:30 uur

Op iedere dinsdagavond tot aan de herfstvakantie is om 19.30 uur een vesper in de kerk. In de avond zijn we bijeen, rondom woord en stilte, gebed en zegen. Na de vespers is er gelegenheid om op het kerkplein (en bij slecht weer in het gemeentecentrum) elkaar te ontmoeten met koffie en thee. Hiervoor is ruimte voor maximaal 15 personen. Voor hen die de zondagse vieringen niet bij kunnen wonen een mooie gelegenheid voor viering en ontmoeting.

Ingang via de Potgietersingel.

Opgave is van belang: per e-mail naar Marga Zwanenburg.

We houden ons aan de veiligheidsmaatregelen in coronatijden: desinfectans, handen wassen, afstand, plaats aangewezen krijgen.  Graag fietsen stallen bij Odeon.

Over Luther

Op de vraag wat typisch luthers is, is geen makkelijk antwoord te geven.  Geïnspireerd op de grote reformator Maarten Luther (1483 Eisleben – 1546 Eisleben), zijn in de afgelopen eeuwen overal in de wereld lutherse kerken tot stand gekomen. Maarten Luther heeft gehamerd op de boodschap dat er geen enkele belemmering mag zijn in de relatie tussen mens en God. De enige norm en toetssteen hiervoor is de Bijbel. 

Het is voor lutheranen daarom vanzelfsprekend dat een ander anders denkt en gelooft: mensen met verschil van mening kunnen naast elkaar leven in een lutherse gemeente.  Een kenmerkende uitspraak van Luther is: “Een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan, een christen is in dienstbaarheid knecht van alle mensen en ieders onderdaan”. Leven in vrijheid dankzij Gods genade en van daaruit dienen in de wereld is een  kenmerkende drijfveer voor veel lutheranen.

Het Verhaal gaat

“Het Verhaal gaat” is een oecumenische gespreksgroep die bij elkaar komt rondom de bijbeluitleg zoals vormgegeven in de boeken van ds. Nico ter Linden’s “Het Verhaal gaat”.

De deelnemers zijn afkomstig uit de Parochie (de oorspronkelijk Michaëlsparochie uit Zwolle), de Oosterkerk en de Evangelisch-Lutherse gemeente.

Bij toerbeurt berust de leiding steeds bij twee verschillende voorgangers uit de deelnemende kerken.

Iedere 2e dinsdag van de maand komt de groep van 13.30 tot 15.00 uur samen in het gemeentecentrum van de Lutherse kerk.

Van harte welkom!

Als vrouwen aan het woord komen

Als vrouwen aan het woord komen is een oecumenische gespreksgroep. Ongeveer 25 vrouwen uit diverse kerken komen iedere 2e woensdagochtend van de maand bij elkaar, in de periode oktober tot en met april.

Tijdens de bijeenkomsten worden onderwerpen vanuit verrassend diverse invalshoeken bekeken. Woorden, beelden, muziek en eigen inbreng zijn de vormen.

Regelmatig geeft Ensemble Drie, professionele musici – klarinet/dwarsfluit/accordeon-, een concert tijdens één van de programma’s.

In het seizoen 2019-2020 staan de zeven hoofdzonden centraal. 

In afwisseling worden de ochtenden dit seizoen begeleid door de predikanten Lieke van Houte, Louisa Vos en Margo Jonker.

Er is veel ruimte voor eigen inbreng door de bezoekende deelnemers. Een traditie die een vanzelfsprekende stimulans is geworden.

Van harte welkom!

Leerhuis

Bent u op zoek naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen? Tijdens het leerhuis wordt een lezing behandeld van de komende zondag. Iedere avond wordt ingeleid door een predikant. Iedere keer staat op zichzelf. U kunt dus een enkele keer komen, maar ook vaker, wanneer u wilt.

Wij hopen u en jou bij één of meer bijeenkomsten van het leerhuis te mogen begroeten!

De leerhuisavonden zijn meestal op dinsdagavond. Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar. We starten om 20.00 uur in het gemeentecentrum van de lutherse kerk (ingang Potgietersingel). Houd de agenda in de gaten voor de juiste data.

Het leerhuis duurt tot 21.30 uur.
Aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl

Kosten: Vrijwillige bijdrage voor de onkosten.