Kijk live Dienst terugkijken
2 oktober 2020

6 oktober: Lezing over Bonhoeffer – VERVALT

Wij kregen bericht dat in verband met ziekte van prof. dr. Edward van ’t Slot de aangekondigde lezing NIET door kan gaan.

Prof. dr. Edward van ’t Slot, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen , docent aan de PTHU en woonachtig in Zwolle – hij is predikant geweest van de Stinskerk in Westenholte – is een kenner van Dietrich Bonhoeffer.

‘Wat ‘Kerk’ is kan alleen verwoord worden wanneer tegelijkertijd verteld wordt wat ze vanuit de mens en wat ze vanuit God bezien is. Beide horen onlosmakelijk bij elkaar. Deze dubbelheid bepaalt haar wezen. Dus niet wat moet de kerk zijn (en dat betekent meestal zoveel als ‘wat moeten we vandaag van de kerk maken) – maar wat ze en hoe ze nu eenmaal ‘is’, daar komt het op aan’. 

(Uit: Opstel van Bonhoeffer, Januari 1933 – genoteerd in Dietrich Bonhoeffer, De levende kerk. Teksten over de kerk 1932-1933, vertaald en bezorgd door Edward van ’t slot.)

In dit bijzondere jaar, waarin het 75 jaar geleden is dat Bonhoeffer vermoord werd en waarin we ook 75 jaar bevrijding vieren, zal Edward van ’t Slot een lezing houden over Dietrich Bonhoeffer. 

U kunt bij aankomst buiten een kopje koffie nemen. Daarna zult u binnengelaten worden door Margo Jonker ten behoeve van de lezing. Dit om de mensen van de vesper (die van 19.30 tot 20.00 uur gevierd wordt) eerst de gelegenheid te geven de kerk te verlaten.

Let op: er is in verband met de aangescherpte corona-regels ruimte voor maximaal 30 personen. Opgave is noodzakelijk: predikant@elkz.nl