Kijk live Dienst terugkijken
3 april 2019

Lutherreis groot succes

Van 18 tot en met 22 maart is een groep van 21 mensen, voor het grootste gedeelte bestaande uit gemeenteleden, op Lutherreis geweest. Onder aanvoering van reisleider dominee Hans Mudde (oud-predikant van o.a. Zwolle) zijn verschillende plaatsen bezocht waar Luther heeft gewoond en gewerkt. Zo heeft de groep gebivakkeerd in de plaatsen Eisleben, Eisenach en Wittenberg en is kasteel Wartburg uitgebreid bezocht. Naast dat de kennis over Luther onder de bezielende leiding van Hans Mudde flink is toegenomen is ook de onderlinge verbondenheid enorm gegroeid.