Kijk live Dienst terugkijken
21 april 2023

Luthers bibliotheekje in Zwolle

Het begin

Een paar jaar geleden begon toenmalig cantor-organist Gea Hoven met het verzamelen van boeken, tijdschriften en uitgaven die tot ons kwamen via gemeenteleden, erflaters en mensen uit het land. Doel van de verzameling was om een klein lutherse bibliotheekje aan te leggen met uitgaven over en van Maarten Luther die je niet zomaar in de boekhandel tegenkomt. Van en voor gemeenteleden. Dit heeft over de jaren heen geleid tot een flinke verzameling boeken in de oude kast bij het orgel. Er was zelfs al een Ex Libris ontworpen door Jaline.

Het vervolg

Omdat de kast begon uit te puilen en er van alles zonder enige toelichting bij werd gezet, heeft Gerrit Bril het initiatief genomen om de aanwezige boeken te inventariseren, te ontdubbelen en te classificeren. We hebben namelijk weinig aan boeken die alleen maar in een kast blijven liggen. De inventarisatie heeft geleid tot een verzameling van nu bijna 160 titels die een aardige basisbieb vormen voor de lutheraan. Of – meer nog – voor de nieuwe gemeenteleden die onze gemeente mocht verwelkomen in de afgelopen jaren en meer willen weten over de achtergronden van onze gemeente en de grote inspiratiebron van de lutherse kerken, Maarten Luther. Deze lijst kan de komende tijd natuurlijk nog verder groeien door nieuw aanbod. Voor een overzicht van wat er nu aan titels beschikbaar is, zie de download hieronder (omwille van de leesbaarheid is downloaden aan te raden).

In de kast

Met het aanbod van een kast waar de boeken in zouden kunnen (met dank aan Corrine & Bas) kwam de zaak in een stroomversnelling. Na het afwegen van verschillende mogelijkheden is er voor gekozen om de bieb te plaatsen vlak bij de ingang van de jongerenzolder. Wie weet stimuleert het jongeren om nog eens lekker te chillen met een boek uit de kast en voor anderen is het een mooie gelegenheid om eens te kijken op de jongerenzolder.

De bieb bij de jongerenzolder

Voor mensen die minder mobiel zijn is de zolder natuurlijk niet handig, omdat er geen lift is naar de 2e verdieping. Daarom kunnen zij die niet bij de kast kunnen komen hun bestelling doorgeven aan Gerrit. Mocht het via die weg niet lukken dan staat er vast wel iemand klaar in het gemeentecentrum die u even wil helpen. Op dit moment mist het ex libris nog in de boeken: deze wordt in de komende tijd nog toegevoegd.

Uit de kast: waaruit bestaat de bibliotheek?

Er is van alles te vinden, maar wel vanuit de gedachte dat het een relatie moet hebben met het lutherse gedachtegoed: algemene literatuur of romans treft u niet aan. Uiteraard zijn alle werken van Luther in twee verschillende uitgaven te vinden (categorie ML). NB: mocht u nog een integrale Nederlandse vertaling beschikbaar hebben dan houden we ons aanbevolen, de huidige versies zijn in het Duits. Daarnaast diverse commentaren op het werk en leven van Luther (CL), uitgaven over (lutherse) kerkgeschiedenis en bijzondere studies (KG) en boeken met achtergronden bij de (lutherse) theologie (T). Er zit voor iedereen wat bij: toegankelijke, makkelijk leesbare uitgaven, maar ook doorwrochte studies die doorzettingsvermogen vragen en voor de echt geïnteresseerde lezer is, waarvan ook een goede beheersing van de Duitse taal wordt gevraagd.

Verder is er nog een (kleine) categorie met boekjes voor kinderen en jeugd (KJ; NB dit aanbod mag wel wat groter worden), een kleine sectie met Bijbels en bijbelvertalingen (B) en uiteraard – zoals het lutheranen betaamt – een grotere categorie over muziek en liturgie (LM). Vervolgens hebben we nog een categorie Overig (O) en een klein bundeltje met uitgaven die specifiek betrekking hebben op – of te maken hebben met – onze eigen gemeente (Z). Alle boeken zijn opgenomen in een database en gestickerd naar categorie, auteur en volgnummer.

Selectie van werken van Maarten Luther

Spelregels

Om één en ander in goede banen te leiden hanteren we een paar spelregels:

  • Bij de boekenkast ligt een uitleenlijst en een pen. Die daar s.v.p. graag laten liggen.
  • Als u een boek wilt lenen schrijft u op de uitleenlijst uw naam, het nummer/titel van het boek en de datum van meenemen. We gaan niet bijhouden hoe lang u een boek thuis houdt, we hanteren ook geen boetes, maar verwachten dat u na uiterlijk een week of 4 de boeken weer in de kast teruglegt.
  • Kunt u niet bij de kast komen en wilt u graag een boek op basis van de lijst lenen? Stuur een berichtje naar Gerrit Bril of spreek hem even aan en we zorgen ervoor dat u het boek krijgt.
  • Bij inlevering en weer terugleggen in de kast, tekent u uw uitlening op de lijst af door de datum van inlevering op te schrijven bij uw naam en het boek dat u geleend heeft.
  • Zet het boek terug bij de categorie waar het thuishoort, mocht dat niet lukken, leg het dan in het vak bij de uitleenlijst.
  • Wij kijken af en toe de lijst na en checken de terugleveringen. Ook houden wij de boeken op volgorde.
  • Wilt u zelf uw (lutherse) boeken kwijt aan onze bibliotheek? Neem contact op met Gerrit of leg uw boeken in een leeg vak in de kast, dan kijken wij het na op bruikbaarheid en eventuele dubbelingen. Het is niet de bedoeling dat u alle boeken waar u vanaf wilt bij ons dumpt. Het gaat om boeken die een relatie hebben met het lutherse.

Dubbel- of overexemplaren

Onderin de kast liggen exemplaren van uitgaven die vaker zijn aangetroffen of die overcompleet zijn (zoals bijvoorbeeld een uitgave met alle werken van Luther in het Duits). Mocht u daar belangstelling voor hebben en u zou dat graag in bezit willen hebben, dan mag u gerust een exemplaar mee naar huis nemen. Boeken die lang blijven liggen en waar geen belangstelling voor lijkt te zijn, worden na verloop van tijd aangeboden aan de boekenmarkt van Academiehuis Grote Kerk Zwolle.