Kijk live Dienst terugkijken
20 augustus 2021

LWF start noodhulpactie Haïti

Haïti ligt in een regio die gevoelig is voor natuurrampen. Gelegen in een orkaancorridor en op een continentale kloof, heeft het land te maken met frequente tropische stormen, aardbevingen en droogte, bovenop politieke instabiliteit en zwakke overheidsstructuren. De Lutherse Wereld Federatie (LWF) is sinds 1995 aanwezig in Haïti en werkt samen met de overheid, lokale autoriteiten en het maatschappelijk middenveld om mensen te helpen hun huizen en levensonderhoud weer op te bouwen. Op het platteland leeft bijna 90 procent van de bevolking onder de armoedegrens en is er vrijwel geen sociale basisvoorziening.

De LWF werkt samen met andere humanitaire hulporganisaties om te voorzien in de dringende behoeften van duizenden Haïtianen die zijn getroffen door een krachtige aardbeving die het Caribische eilandnatie op 14 augustus trof. Ambtenaren in Haïti hebben bevestigd dat meer dan 1.200 mensen zijn gedood en duizenden anderen gewond zijn geraakt bij de aardbeving die het zuidwesten van het eiland, dicht bij de op twee na grootste stad, Les Cayes, trof. 

Minstens 12.000 huizen zijn beschadigd of vernield, evenals scholen, kerken, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen. Wegen en bruggen zijn ook beschadigd of geblokkeerd door aardverschuivingen, terwijl er nog steeds krachtige naschokken worden gemeld, die de reddingsoperaties verder bemoeilijken. Hulporganisaties waarschuwen dat het land nog meer verwoest kan worden door een tropische storm die naar verwachting binnenkort aan land zal gaan in Haïti. 

LWF reageert op de noodsituatie via haar gemeenschappelijk kantoor in Haïti, in samenwerking met de Duitse protestantse kerkenorganisatie Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) en Norwegian Church Aid (NCA). In het afgelopen decennium heeft LWF verarmde gemeenschappen ondersteund die getroffen waren door een eerdere aardbeving, die in 2010 meer dan 200.000 levens eiste, en door de orkaan Matthew, die hetzelfde gebied trof als deze recente aardbeving en bijna anderhalf miljoen mensen in nood achterliet noodhulp in 2016.  

Bijdragen voor de noodhulp van de LWF voor de ramp in Haïti kunnen worden overgemaakt naar bankrekening nr NL28 INGB 0000 0433 60 van het Nederlands Luthers Genootschap o.v.v. Haïti

Voor het volledige bericht van de Lutherse Wereld Federatie, zie de download hieronder: