Kijk live Dienst terugkijken
14 maart 2020

Maatregelen tegen verspreiding corona-virus

Op 12 maart heeft de rijksoverheid nieuwe maatregelen afgekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus: “Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.” De PKN heeft deze richtlijnen onverkort overgenomen.

Besluiten van de kerkenraad

De kerkenraad heeft de volgende besluiten genomen voor de periode tot en met 31 maart:

  • De erediensten op zondag 15, 22 en 29 maart gaan niet door;
  • De officiële opening van het vernieuwde gemeentecentrum op 22 maart wordt tot nader order uitgesteld;
  • De bijeenkomst van maaltijdgroep Zwaan Schuif Aan op 18 maart vervalt;
  • De seniorenmiddag op 25 maart wordt afgelast.
  • De cantorij repeteert niet t/m eind maart
  • De Lectio Divina op 17 maart gaat niet door.

Het komt er dus op neer dat alle activiteiten t/m 31 maart worden geannuleerd. Wij zijn ons ervan bewust dat dit verregaande maatregelen zijn, die een grote invloed hebben op het gemeenteleven. Echter, in het kader van de volksgezondheid zijn deze maatregelen van groot maatschappelijk belang.

Wat kunnen we nog wel?

De kerkenraad heeft zich vervolgens ook gebogen over de vraag: Wat kunnen wij wèl doen om de samenhang in de gemeente te behouden en hoe kunnen wij elkaar blijven inspireren?  Zoek elkaar op via de telefoon of e-mail, stuur een kaartje of doe een boodschap voor wie ziek is of niet naar buiten kan.

Mocht u zelf ziek zijn of worden en (praktische) hulp kunnen gebruiken, dan kunt u dit aangeven bij Margo Jonker.
Wellicht heeft u nog een ander idee om met elkaar in contact te blijven. Wilt u dit dan delen via de kerkmail, bijv. door middel van een illustratieve foto of een geschreven tekst? U kunt uw idee sturen via de contactpagina of rechtstreeks naar info@elkz.nl

Meditatie

Om in deze veertigdagentijd met elkaar op weg naar Pasen te kunnen blijven gaan, zal Margo Jonker iedere week een geschreven meditatie verzorgen. Deze zal via de kerkmail worden verspreid. Vanuit de kindernevendienstgroep zal het verhaal uit Kind Op Zondag worden meegestuurd met daarbij de vraag ‘Wat zit er deze week in de rugzak?’.
We houden de wekelijkse bloemengroet in stand en vanuit de diaconie wordt u geïnformeerd over de collectedoelen van de komende zondagen met daarbij een bankrekeningnummer, ter vervanging van de collecten.