Kijk live Dienst terugkijken
16 maart 2020

Meditatie voor thuisviering….met prijsvraag!

Nu ingrijpende maatregelen zijn genomen als gevolg van het corona-virus worden andere vormen van vieringen uitgevonden en toegepast.

Eén van de aangekondigde acties is de verspreiding van een liturgie voor een (kleine) thuisviering. De liturgie voor de viering die voor afgelopen zondag 15 maart in de gemeente is rondgezonden, treft u hier aan als te downloaden bestand.

Prijsvraag

Iemand uit de gemeente zond een foto op van een plek waar een kleine thuisviering is gehouden. Als u deze plek herkent kunt u meedoen aan de prijsvraag: op welk adres is deze thuisviering gehouden? Onder de goede inzenders wordt een thuispaaskaars verloot! U kunt uw antwoord toezenden aan margojonker@kpnplanet.nl. NB: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd….