Kijk live Dienst terugkijken
18 december 2020

Michaëlsvieringen in de Grote Kerk

Vanaf nu, helaas zonder bezoekers, zijn de Michaëlsvieringen via de website van de Michaëlscantorij mee te beleven.

Er is de laatste week veel veranderd aan de plannen van de kerstnachtviering. Alle vieringen zijn vanaf nu, vanwege de verbouwing, in de Oosterkerk. De vieringen zijn te volgen via de website van de Michaëlscantorij: www.michaelscantorij.nl. U bent van harte uitgenodigd deze diensten thuis mee te beleven.

De komende vieringen op een rij:

Zondag 20 december Adventsvesper – 17.00 uur, Uit De Bergrede, Mattheus 7 : 24-27, Fundamenteel. Voorgangers: Christa van Stappen en Harry Steenbergen.
De liederen en muziek worden verzorgd door Toon Hagen en enkele leden van de Michaëlscantorij.

24 december Kerstavond – 21.00 uur, Het thema van de kerstnacht is: ‘Een groot licht zien’.
Aan deze viering wordt meegewerkt door:
• Ds. Iemke Epema (voorganger)
• Kirsten Witmer (sopraan)
• Toon Hagen (orgel en vleugel)
• Enkele leden van de Michaëlscantorij o.l.v. Eugène van Bohemen.

Zondag 27 december vesper – 17.00 uur, thema ‘Oude jaar’… Jesaja 11 : 1-10 Een utopie!? Voorgangers: Els Rademaker en Robert Kanning.
De liederen en muziek worden verzorgd door Toon Hagen en enkele leden van de Michaëlscantorij.