Kijk live Dienst terugkijken
7 juni 2020

Nieuw begin in de kerk – vieringen gaan weer van start

We zijn enorm blij u te kunnen vertellen dat de vieringen in de kerk weer gaan beginnen. Nu de maatregelen rondom het coronavirus iets ruimer worden liggen er weer mogelijkheden.

Vieringen met ingang van 14 juni

Vanaf zondag 14 juni zullen er weer vieringen zijn in de kerk. De deuren staan weer open, het orgel zal weer klinken en we kunnen elkaar weer ontmoeten in het Licht van Christus. Juni gebruiken we om te oefenen hoe het gaat: vieren in coronatijd. 

Vieringen met beperkingen

Uiteraard moeten we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM en van de PKN. We kunnen in juni met maximaal 30 mensen in de kerk aanwezig zijn, en het zullen vieringen zijn zonder samenzang. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor het bijwonen van een viering.

In juli is het in ons kerkgebouw mogelijk om met 50 mensen bijeen te komen met een onderlinge afstand van 1,5 m.

Als aan die voorwaarden is voldaan kunnen we vieringen in de kerk houden. En bent u hartelijk welkom.

Andere activiteiten

We beginnen eerst met de vieringen. Als we weten hoe dat gaat, bekijken we welke andere activiteiten van start kunnen gaan.

Opgave voor vieringen noodzakelijk

Als u graag bij een viering wilt zijn, kunt u zich opgeven bij Harry en Marga Konings, bij voorkeur per mail: harrykonings@kpnmail.nl. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk: 06-51613514. Geeft u aan op welke zondagen u naar de kerk zou willen komen. We maken dan aan de hand van de opgaven een indeling. U ontvangt een uitnodiging waarin vermeld staat op welke zondag u bent ingedeeld.

Het is dus nog geen gewone kerkgang. En niet iedereen kan tegelijkertijd in de kerk zijn.

Welkom

De kerk wacht op u. En daar liggen de woorden klaar:

‘De vreugde voert ons naar dit huis waar ’t woord aan ons geschiedt.’ Lied 280

De kerkenraad hoopt dat ieder die wil, in de gelegenheid is om samen te komen rondom woord en licht. We zien er enorm naar uit om elkaar daar weer te ontmoeten.