Kijk live Dienst terugkijken
21 oktober 2020

Leren van Luther Zwolle geannuleerd!

Helaas zijn er in Zwolle te weinig opgaven gekomen om de cursus in Zwolle door te laten gaan. Het is mogelijk de cursus op andere manieren alsnog te volgen. 

Online volgen

Er is een online mogelijkheid op 17 november,  8 december,  12 januari, 2 februari en 9 februari.  Voor opgave kunt u zich aanmelding via e-mail: lerenvanluther@gmail.com. Het cursusgeld voor de online cursus is € 12,50 (Reader met rekening wordt toegestuurd). Geeft u bij opgave uw naam, adres en telefoonnummer ook even door?

In een andere plaats volgen

Daarnaast is het mogelijk om in te stromen bij een cursus die in de buurt wordt gegeven. De dichtstbijzijnde is de cursus in Dalfsen. De eerste drie bijeenkomsten zijn weliswaar vanwege corona afgezegd. Maar op 19 januari en 26 januari staat de cursus nog ingepland.  En hopelijk worden daarna in een corona-overzichtelijke tijd nog drie bijeenkomsten gepland. In Dalfsen gaat het om middagbijeenkomsten van 14.30-16.00 uur. Opgave kan bij dhr. Frits Prins, e-mail prins96@kpnmail.nl. Cursus op locatie: € 20,- (inclusief reader die tijdens de eerste bijeenkomst wordt uitgereikt)

Van harte hoop ik dat jullie mogelijkheden zien om deze mooie en intensieve cursus alsnog te volgen. 

Achtergrondinformatie bij de cursus

Op verschillende plaatsen in het land wordt door diverse docenten weer een inkijkje gegeven in luthers gedachtengoed.

Cursusthema: Spiritualiteit

Dit jaar gaan we op zoek naar lutherse wortels en lijnen gericht op het thema Spiritualiteit. Spiritualiteit raakt aan het diepste van een menselijk leven. Het kan op veel verschillende manieren worden gezocht en vormgegeven. In de cursus worden 5 lijnen nader verkend:

  1. Spiritualiteit van het bidden – prof. dr. Markus Matthias
  2. Spiritualiteit van het vieren – ds. Willy Metzger
  3. Spiritualiteit van het leven uit genade – ds. Louisa Vos
  4. Spiritualiteit bij de ervaring van het lijden – dr. Theo van Willigenburg
  5. Spiritualiteit van de Schrift – ds. Susanne Freytag

Meer informatie:

Voor meer informatie: zie de folder via de downloadknop hieronder. NB: in verband met corona is het mogelijk dat niet alle cursuslocaties beschikbaar zijn. Check van tevoren goed of de cursus op locatie doorgaat!