Kijk live Dienst terugkijken
22 oktober 2023

Nieuwe serie Leren van Luther – Liturgische spiritualiteit

Een nieuwe cursus ‘Leren van Luther’ wordt weer aangeboden. Ook dit seizoen 2023/2024 is het weer mogelijk om de cursus te volgen in onze gemeente. In de cursus ‘Liturgische spiritualiteit’ wordt gekeken naar de inspiratiebron Maarten Luther, en ook andere bronnen voor het thema worden aangeboord. De cursus staat open voor iedere geïnteresseerde. Op verschillende plaatsen in het land wordt door diverse docenten weer een inkijkje gegeven in luthers gedachtengoed.

Liturgische spiritualiteit

Lutherse vieringen kenmerken zich door hun sterk liturgische karakter, met vaste gezangen (Kyrie en Gloria etc.), acclamaties en responsies. Dat liturgische kader roept een bepaalde liturgische spiritualiteit op. Want liturgie raakt door haar vorm en haar inhoud aan al onze zintuigen. Liturgie is vertrouwd maar verbindt ons tegelijkertijd met een traditie van ver heen. We ervaren schoonheid, komen in beweging (zitten, staan) en zijn samen zingend en sprekend betrokken op de dingen van God. Liturgie is ‘de hemel op aarde brengen’.

Vier bijeenkomsten

In de cursus Leren van Luther verkennen we in vier bijeenkomsten enkele kernmomenten uit de Lutherse liturgie. Maar we gaan ook samen oefenen en onder woorden brengen wat we ervaren bij bijvoorbeeld het Avondmaal of tijdens de gebeden. Elke bijeenkomst begint met het aansteken van een kaars en een gebed, gedicht of lied. Elke bijeenkomst eindigt wederom met een gebed, bijvoorbeeld het Lutherse Avondgebed.

In Zwolle vinden de bijeenkomsten van leren van Luther plaats op: 14 november en 12 december 2023, en op 9 en 23 januari 2024. Deelname kost € 20,– p.p. Ieder krijgt digitaal de beschikking over een reader. De bijeenkomsten vinden plaats in de Lutherse Kerk, Koestraat 2-4 en beginnen om 19.30 uur. Iedereen is welkom! Opgave bij Margo Jonker, predikant@elkz.nl.