Kijk live Dienst terugkijken
16 oktober 2020

Nieuwsbrief Kooiman-Boendermaker stichting

De Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting heeft tot doel het bevorderen van onderzoek, onderwijs en verspreiding van kennis over Martin Luther en zijn theologie, alsmede over de geschiedenis van het lutheranisme in het algemeen en die van het lutheranisme in de Nederlanden in het bijzonder. Daartoe heeft de stichting een bijzondere hoogleraarsplaats gevestigd aan de Theologische Universiteit Kampen. Deze leerstoel wordt bezet door prof. dr. Sabine Hiebsch.

Via een nieuwsbrief houdt Sabine ons op de hoogte van de ontwikkelingen binnen haar leerstoel en deelt zij andere interessante ontwikkelingen op luthers vlak met ons. Via de knop hieronder kunt u de nieuwsbrief downloaden en lezen. Veel leesplezier!