Kijk live Dienst terugkijken
12 januari 2024

Oecumenische viering op 21 januari in de Oosterkerk

‘Heb God lief en je naaste als jezelf’

Het thema voor deze dienst is ontleend aan de bekende gelijkenis over de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10. Het materiaal voor de viering is voorbereid door parochianen van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou in Burkina Faso en leden van protestantse kerken en oecumenische organisaties. De teamleden hebben deze samenwerking, zoals ze schrijven in hun begeleidende tekst, ervaren als een weg van ‘oecumenische bekering’. Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend. Juist daarom is het zo goed dat er wereldwijd in deze week oecumenische samenwerking gezocht wordt.

De viering in de Oosterkerk is voorbereid door diaken Michael Buijkx, ds. Margo Jonker en ds. Iemke Epema, die samen zullen voorgaan. De Zwolse cantorij o.l.v. Rudie Altelaar werkt mee aan deze dienst. Na afloop is er gelegenheid om in de Bagijnehof met elkaar in gesprek te gaan en/of in de kerkzaal te luisteren naar muziek die Willem Mak voor ons zal spelen.

Via de volgende link is de viering te volgen of later terug te zien: https://kerkdienstgemist.nl/stations/427-Oosterkerk