Kijk live Dienst terugkijken
6 mei 2022

Open Dag op zaterdag 14 mei vanaf 10.00 uur

Welkom!

Op zaterdag 14 mei a.s. organiseren we als Evangelisch-Lutherse Gemeente in Zwolle een open dag voor jong en oud. Aanleiding is de oplevering van het gerenoveerde gemeentecentrum, ruim 2 jaar geleden, waar destijds door de coronamaatregelen geen bijzondere aandacht aan kon worden gegeven. Naast alle gemeenteleden zijn o.a. ook de omwonenden van de kerk, vertegenwoordigers van de bedrijven en sponsoren die betrokken zijn geweest bij de renovatie en andere Lutherse gemeenten in Nederland uitgenodigd.

Programma

De dag wordt om 10.30 uur officieel geopend door de voorzitter van de kerkenraad. Na een terugblik op de renovatie vindt er een bijzondere onthulling plaats.

Daarna zijn er doorlopend enkele workshops, waaronder liturgisch bloemschikken en schilderen (o.a. happy stones) en kaarsen versieren. Margo Jonker neemt ons mee in een workshop rond Woord en liturgie.

Om 11.00 uur is er muziek door de cantorij o.l.v. Toon Hagen, die ook het orgel zal bespelen en ’s middags zal Gerrit Bril tussen 15.00 en 15.30 uur het orgel laten klinken.

Voor de jeugd wordt er een speurtocht, Levend Ganzenbord en een heuse Escape Room georganiseerd!

Verder zal de diaconie vertellen over het nieuwe diaconale project Gered Gereedschap en worden er onder leiding van Jan Grisnich rondleidingen gegeven door het gebouw.

En – niet onbelangrijk – er is lekkers bij de koffie en de thee en voor wie er rond het middaguur is een eenvoudige lunch.

We hopen u en vele anderen te zien op 14 mei! Van harte welkom.