Kijk live Dienst terugkijken
11 april 2020

Paasnacht – Licht van Christus! Viering voor thuis

Dominee Margo Jonker heeft voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vieringen voor thuis voorbereid. Deze kunt u hieronder inzien en downloaden, zodat u uw eigen viering kunt vormgeven.

De viering begint met het ontsteken van het licht aan de nieuwe Paaskaars. Ieder jaar opnieuw doen we dat vanaf het kerkplein in processie naar de kerkzaal. Ook dit jaar: zie het filmpje. In dit filmpje is ook het Paasevangelie uit Johannes 20 opgenomen en een muzikale ondersteuning van Lied 281 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’, gespeeld door Karin Vrieling (klarinet).

De paaskaars 2020 in de Lutherse Kerk Zwolle
Paaskaars 2020 (foto: Janke Geertsma)