Kijk live Dienst terugkijken
11 april 2020

Pasen 2020 -viering voor thuis

De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!

Lobe den Herrn (componist onbekend) – gespeeld door Bart Lip

De liturgie voor het thuisviermoment voor Pasen vindt u in de download hieronder.

Evangelielezing

Ter ondersteuning van deze Paasviering voor thuis zijn drie filmpjes gemaakt die u kunt bekijken. De evangelielezing uit Johannes 20 komt ook voor in het filmpje van de Paasnacht. U kunt deze opnieuw bekijken via deze link.

Lied 628 Nu moet gij allen vrolijk zijn

Ten behoeve van deze Paasviering is Lied 628 (NLvK) ‘Nu moet gij allen vrolijk zijn’ opgenomen. U vindt het filmpje hier.

Gebeden

Deze keer zijn de gebeden ook voor u opgenomen en kunt u deze meebidden met een ander speciaal daarvoor gemaakt filmpje. Klik hier. U ziet in de film ook kort beelden voorbijkomen van opengeslagen liedboeken op de banken in de kerk. Deze liedboeken liggen daar niet zomaar open. Aan de gemeente is gevraagd de favoriete paasliederen door te geven en de liedboeken liggen per naam open bij het opgegeven favoriete lied. Ook op deze manier weten we ons als zingende kerk met elkaar verbonden. Met dank aan Albert van Houwelingen voor de opname en Marga Zwanenburg voor het samen met Margo Jonker uitspreken van de gebeden.

Diaconie

Goede doelen lopen nu door de kerk geplande collectes mis. Wij vragen u vriendelijk of u uw bijdrage(n) voor de doelen wilt overmaken naar de rekening van de diaconie, onder vermelding van het doel. Zie voor de rekeninggegevens de contactpagina of op de laatste pagina van een Flambouw. De collectedoelen voor deze Paaszondag zijn Christ’s Hope, een organisatie die zich richt op het zorgen voor kinderen die lijden aan aids, en voor onze eigen gemeente. Een algemene gift onder de noemer ‘compensatie geplande collecte’ is uiteraard ook zeer welkom.

Bloemengroet

Toelichting bij de bloemen

De krulwilg geeft de verwarrende en onzekere tijd aan die we nu doormaken. Het Paasevangelie wordt gesymboliseerd door de witte lelie als symbool van Christus. De lelie heeft drie bloemen, de derde dag. Het getal van de volheid, de dag van opstanding. De witte rozen het teken van onschuld, eerbied en nederigheid. In de basis het vingerblad, het symbool van de handpalm van God. Waarop de kleine witte bloementjes (knipoogjes) die verlangend naar voren komen.

Lied 601

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen

en elk zijn naam in vrede draagt.

Wij wensen u vanuit de Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle gezegende Pasen!