Kijk live Dienst terugkijken
4 april 2019

Sponsorloop ten behoeve van het gemeentecentrum

Na de dienst op Palmpasen, zondag 14 april, organiseren we een sponsorloop, waarvan de opbrengst bestemd is voor de renovatie van het gemeentecentrum. Iedereen, jong en oud, snel en minder snel, kan meedoen. De enige voorwaarde is dat je als deelnemer een sponsor zoekt die een bedrag toezegt. Dat bedrag kan gekoppeld zijn aan het aantal rondjes dat een deelnemer in 30 minuten loopt of rent, maar het kan ook een bedrag zijn voor de prestatie in zijn geheel. Er komen twee routes door het park bij de kerk: een korte ronde van 300 meter en een wat langere ronde van 500 meter. Bij de inschrijving geef je als deelnemer aan welk rondje je wilt gaan lopen. Wanneer je niet meeloopt, kun je de deelnemers aanmoedigen!

We starten na de kerkdienst om 11.45 uur op het plein achter het gemeentecentrum. De bedoeling is dat iedereen 30 minuten loopt, wandelt of rent. De route zal duidelijk worden gemarkeerd. Bij de start staat een officiƫle wedstrijdklok, zodat goed te zien is hoeveel tijd er nog is. Op beide routes zijn er twee prijzen te behalen: een voor de meest gelopen rondjes en een voor het meest opgehaalde sponsorgeld.

In het gemeentecentrum worden intekenlijsten opgehangen. Met de kerkmail van 24 maart heeft u een sponsorformulier ontvangen. Op deze formulieren kunnen deelnemers aangeven wie hun sponsor(en) is/zijn en met welk bedrag er wordt gesponsord. Deze formulieren zullen ook in de kerk liggen en kunnen worden ingeleverd bij een van de organisatoren voor de sponsorloop begint.
Na de sponsorloop rekenen we de opbrengst uit en krijg je het formulier weer mee naar huis om het geld op te halen. Je opbrengst kun je inleveren bij Petra Lip of overmaken op NL81INGB0000850125 o.v.v. Sponsorloop renovatie gemeentecentrum.

Dus: doe mee of steun de sponsorloop op zondag 14 april!