Kijk live Dienst terugkijken
31 maart 2023

Vieringen Stille Week – Wending ten leven

Een week met elke dag een viering ter voorbereiding op het belangrijkste christelijke feest: het Paasfeest. Bezinning voorafgaand aan een nieuw begin. U bent van harte uitgenodigd de vieringen mee te maken in ons kerkgebouw!

Palmpasen

2 april – zondag Palmarum, ‘van de palmen’ – is de feestelijke Palmpasen viering in de Lutherse Kerk. Kinderen komen met zelfgemaakte Palmpasenstokken de kerk in en vorm een optocht. Ieder krijgt een groen Palmpasentakje aangereikt. En we maken in de viering de overgang van het Palmpasenfeest naar de ingetogenheid van de Stille Week. Ga voor de informatie over deze viering naar dit nieuwsbericht

Vespers

Er zijn vespers op 3, 4 en 5 april 2023 om 19.30 uur. Gemeenteleden Annemiek Sterk, Liesbeth van Es en ds. Chica van Dam zijn lectoren in deze vespers. Thema van de vespers is: Wending ten leven.

Witte Donderdag

Witte Donderdag, 19.30 uur, is de dag waarop gelezen wordt van de voetwassing van Jezus. We vieren het Heilig Avondmaal. De cantorij werkt mee aan deze viering.

De liturgie voor Witte Donderdag vindt u hieronder bij de download:

Bloemschikking Witte Donderdag

Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlingen
Zonde

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, 7 april, is om 19.30 uur een lezingenviering. Dit jaar wordt het lijdensevangelie volgens de evangelist Matteus gelezen, en we zullen het muzikaal beleven vanuit klassieke Bachkoralen.

Bij de schikking op Goede Vrijdag

Ten hemel schreiend 
Gekruisigde verlosser
Brenger van genade
Trouw aan ons

Stille Zaterdag

Op Stille Zaterdag is om 21.30 uur de Paasnacht viering die buiten bij het vuur begint, èn buiten bij het vuur eindigt. En daartussen een viering in de kerk – een nacht zo heel anders dan andere nachten – bestaande uitlezingen, liederen, de doopgedachtenis en het Paasevangelie dat opklinkt uit het midden van de gemeente.

Voor de liturgie voor de Paasnachtviering op Stille Zaterdag vindt u bij de download hieronder:

Paasnachtwake

Na de viering van 21.30 uur kunt u blijven in de kerk om de hele nacht te waken. Er zijn bezinnende en creatieve activiteiten. Vroeg in de morgen, als het nog donker is, zal het Paasevangelie weer klinken – buiten bij het vuur. Iedereen, jong en oud, kan (een deel van) de nacht waken, of aanwezig zijn bij het Paasontbijt. Neem eventueel contact op met Petra Lip, Bert Schaak, Corrine Venhuis of Margo Jonker.  

Voor het programma van de wake zie hieronder bij de download:

Pasen

Pasen – zondag 9 april – komend vanuit de week van bezinning, stilte en ingetogenheid, vieren we ruim en licht, vrij en geraakt de Opstanding en het Leven. Organist is Luuk Schuurman, voorganger ds. Margo Jonker, met medewerking van onze cantorij.