Kijk live Dienst terugkijken
12 april 2024

Terugblik veertigdagentijd en Pasen

De veertigdagentijd, met Aswoensdag begonnen, mondde uit in een intensieve Stille Week, die toe leidde naar Pasen. Heel veel mensen zijn, ieder op hun eigen manier, betrokken geweest op deze veertigdagentijd. Dat uitte zich onder andere in goedbezochte vieringen. Waardevol!

Wat is er zoal gedaan en gebeurd?

In die veertigdagentijd en met Pasen is met zorg gewerkt in onze gemeente, door gemeenteleden. Er gebeurt veel in onze gemeente. Dat is bijzonder en stemt dankbaar. Iedereen heel hartelijk dank voor inzet en betrokkenheid. Zonder de pretentie volledig te zijn noemen we het een en ander.

> De Paaskaars, waarvan de afbeelding ontworpen en uitgevoerd is door Wilrik van ’t Noordende, Mirjam Heerema en Petra Lip. Het is een betekenisvolle vormgeving geworden. We kunnen er een jaar van genieten! Mirjam en Wilrik hebben die Paaskaars in de Paasnacht ontstoken de kerk binnengebracht.
> Het vuur buiten, in de Paasnacht – ontstoken en goed bewaakt in de nacht door Gijs en Chris Eekel.
> Het liturgische bloemschikwerk: een bol waarin telkens een nieuwe geloofservaring verbeeld werd. Suzanne Wilkes, Heleen Veldboom en Janke Geertsma hebben daar aan gewerkt.
> De koster Hermen Jan Jansen was druk met alle vieringen.
> De expositie met kruizen van gemeenteleden, vormgegeven door Roelienke de Vries, Saskia Post en Anneke van Pijkeren.
> De cantorij, o.l.v. cantor-organist Luuk Schuurman, en bij tijd en wijle begeleid op het orgel door Gerrit Bril en Bart Lip, had een dragende bijdragen voor de vieringen – intens en feestelijk.
> Mariska van der Vaart, Karin Vrieling en Corrine Venhuis hebben, samen met de organisten Wilbert Potjes en Luuk Schuurman prachtig gemusiceerd.
> De vespers in de Stille Week zijn zorgvuldig voorbereid en geleid door Annemieke Sterk, Liesbeth van Es en Chica van Dam.
> De Paasmarkt die creatief en zorgzaam vanuit de diaconie en met hulp van velen is georganiseerd en die ruim bezocht werd, ook door mensen die op die zaterdag zomaar even langs kwamen waaien. Dank voor alle actie, en allen die de Paasmarkt bezochten. De opbrengst voor Gered Gereedschap is enorm!
> De wekelijkse morgenbijeenkomsten voor de Oekraïense vrouwen – heel betekenisvol.
> En dan zijn er nog al die gewone en doorgaande taken, die daarom zo bijzonder zijn: mensen die de kerk poetsen en besturen, het plein vegen, de wc’s schoonmaken, inkoop verzorgen, verhuur begeleiden, gastvrouw/heer, vieringen streamen, kindernevendienst voorbereiden en leiden, oppas, website, kerkmail, zwanengroepen begeleiden, en plannen maken voor de komende tijd.

Afbeeldingen uit de liturgieën

De afbeeldingen op de liturgie in de veertigdagentijd en met Pasen werden dit jaar speciaal gemaakt door ons gemeentelid Pieta van Twist. Hieronder staan de afbeeldingen naast elkaar. Mocht u in de gelegenheid zijn: Zondag 14 april zijn ze, ingelijst en al, te bewonderen op een expositie in de ateliers aan de Sassenstraat 26, boven de winkel ‘Blauwdruck’.