Kijk live Dienst terugkijken
20 maart 2020

Thuisviering 22 maart

Hoe anders verloopt de komende zondag dan waarop we hadden gehoopt. Op deze zondag zou de kerk open zijn, met vele gasten er bij. Om feestelijk het gemeentecentrum te openen dat zo prachtig is opgeknapt. Misschien hebt u al wel even door de ramen naar binnen gegluurd. Of kon u juist even naar binnen omdat er nog iemand aan het werk was. En zag u de fris geverfde hal. Of het lichte gemeentecentrum – met nieuwe lichtinval vanwege de lichtstraat. Of de ruime hal achter de kerkzaal – met een nieuwe plek voor de godskiste, waar straks het schilderij van Helmantel boven komt te hangen.

Op verschillende plekken in de kerk liggen liedboeken. Opengeslagen bij lied  280: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’. Een mooi lied, dat met recht gezongen had kunnen worden als wij terug hadden kunnen keren naar de kerk. Nu ligt het lied op ons allen te wachten – tot het moment daar zal zijn dat we weer terug kunnen komen.

Voor zondag 22 maart vindt u hier de liturgie voor de thuisviering. U kunt deze downloaden. Met een foto erbij van de nieuwe plek van de godskiste. Laten we waar mogelijk op andere manieren naar elkaar omzien met de bede dat de Heer u mag zegenen en behoeden en Zijn aangezicht over u laat schijnen.

godskiste met opengeslagen liedboek in de nieuwe nis in de hal van de kerk
godskiste op de nieuwe plek in de hal van de kerk