Kijk live Dienst terugkijken
29 mei 2020

Thuisviering Pinksteren 31 mei

“Kom Schepper God, o Heil’ge Geest”

Thuisviering

Zondag 31 mei is het Pinksterfeest, de 50e Paasdag. Voor deze bijzondere feestdag heeft dominee Margo Jonker een thuisviering voor u voorbereid met als thema ‘Als een vogel…’. De liturgie voor de thuisviering vindt u bij de download hieronder:

Video

Ter ondersteuning van de thuisviering is een video met meerdere onderdelen opgenomen. Muzikale bijdragen zijn geleverd door verschillende gemeenteleden onder leiding van cantor-organist Gea Hoven. Gezongen worden Lied 681 ‘Veni sancte spiritus’, Lied 360 ‘Kom Schepper, Geest’, Lied 701 ‘Zij zit als een vogel’ en de zegenbede ‘Zegen ons en behoed ons’. Met dank aan Albert van Houwelingen voor het maken van de video, Ensemble Drie voor muzikale ondersteuning, de familie Schaak en leden van de cantorij. De video duurt ongeveer 23 minuten en kunt u bekijken door op de rode knop hieronder te klikken.

Collecten

Diaconaal project Meer voor Minder

De diaconie vraagt op zondag 31 mei uw bijdrage voor het nieuwe diaconale project Meer voor Minder van de Stichting voor Elkaar Zwolle Doelstelling van dit project is armoedebestrijding in Zwolle. De Stichting Voor Elkaar Zwolle is aangesloten bij Schuld Hulpmaatje Nederland. Via deze organisatie krijgen de Zwolse maatjes de opleiding (met certificering) die ze nodig hebben. Deze opleiding kost €350,- per maatje. Omdat regelgeving rondom schulden en schuldhulpverlening vaak verandert, krijgen deze maatjes doorlopend ondersteuning. Per maatje kost dit €250,- per jaar. Daar willen we in het diaconaal project graag een bijdrage aan leveren. Zeker ook omdat de noodzaak voor de opleiding van nieuwe maatjes hoog is. In de afgelopen maanden is het aantal hulpvragen toegenomen, en de verwachting is dat deze toename door de coronacrisis zich zal voortzetten.

Onderhoudsfonds

De 2e collecte op zondag 31 mei is bestemd voor het Onderhoudsfonds van ons kerkgebouw.

Digitaal collecteren

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes. Op uw bankafschrift wordt alleen het totaalbedrag van beide collectes aangegeven.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL70 INGB 000 585 9694. O.v.v. het collectedoel, of als u eenmalig een bedrag wenst over te maken “Compensatie diaconale collectes”.

Het rekeningnummer van de kerkrentmeester is: NL81 INGB 0000 850 125. O.v.v. “Compensatie geplande collectes kerkrentmeester”

Bloemengroet

We zien in de schikking de paradijsvogelbloem (Strelitzia). In het christelijk geloof staat de bloem symbool voor vlammen, waarmee ze het neerdalen van de Heilige Geest op de apostelen symboliseren.

Wij wensen u een fijn Pinksterfeest toe!

altaartafel met avondmaal en het woord 'vuur' uitgebeeld met kaarsjes