Kijk live Dienst terugkijken
16 mei 2020

Thuisviering zondag 17 mei

Thuisviering

Voor zondag 17 mei, zondag Rogate (Bidt), de 5e zondag na Pasen, heeft ‘onze’ dominee Margo Jonker weer een thuisviering voor u voorbereid. De liturgie voor de thuisviering vindt u bij de download hieronder:

Video

Ter ondersteuning van de thuisviering is een video met meerdere onderdelen opgenomen. Deze kunt u bekijken via Youtube en duurt ongeveer 18 minuten. Verschillende cantorijleden hebben onder leiding van Gea Hoven (cantor-organist) de liederen gezongen. Lolke Folkertsma is lector en leest de evangelielezing uit Lucas. Bijzondere muzikale medewerking wordt verleend door het, in onze gemeente bekende, Ensemble Drie: Karin Vrieling (klarinet), Mariska van der Vaart (fluit) en Simone Colicchia (accordeon) voeren de compositie ‘Mijmeringen’ uit van Mariska van der Vaart. Met dank aan Albert van Houwelingen voor de video-opname en montage. U kunt deze opname bekijken door op de rode knop hieronder te klikken.

Collecten

De collecte van deze zondag is bestemd voor de Rudolph Stichting.  De Rudolph Stichting bevordert de mogelijkheden van uit huis geplaatste kinderen door hen een thuis te bieden in een zo normaal mogelijke, vitale omgeving. Om dat te realiseren werkt de Rudolph Stichting aan opvangmogelijkheden in gezinsvormen en het ondersteunen en onderhouden van Jeugddorp De Glind bij Barneveld.  

De stichting heeft door jarenlang opgebouwde ervaring een bron van kennis  om vernieuwende zorgprojecten te starten en op te bouwen. Hierin heeft de stichting een introducerende en stimulerende rol. Men werkt altijd samen met uitvoerende jeugdzorgpartners. Voor het uitvoeren van innovatieve projecten kan de Rudolph Stichting niet zonder de steun derden. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven deze stichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uit huis geplaatste kinderen. 

De 2e collecte op zondag 17 mei is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Nieuwe manier van collecteren

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes. Op uw bankafschrift wordt alleen het totaalbedrag van beide collectes aangegeven.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL70 INGB 000 585 9694. O.v.v. het collectedoel, of als u eenmalig een bedrag wenst over te maken “Compensatie diaconale collectes”.

Het rekeningnummer van de kerkrentmeester is: NL81 INGB 0000 850 125. O.v.v. “Compensatie geplande collectes kerkrentmeester”

Wij wensen u een fijne zondag toe!

Interieur kerkzaal Evangelisch-Lutherse Kerk Zwolle (foto: Gea Hoven)