Kijk live Dienst terugkijken
23 mei 2020

Thuisviering zondag 24 mei

Thuisviering

Zondag 24 mei is zondag Exaudi (Hoor), naar de antifoon “Hoor mij, Heer, als ik tot u roep” (Psalm 27), de 5e zondag na Pasen. Deze zondag wordt ook wel Wezenzondag genoemd, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Voor deze zondag heeft gastpredikant Gerald Schutte een thuisviering voor u voorbereid. Voor de regelmatige bezoeker van onze vieringen geen onbekende. De liturgie voor de thuisviering vindt u bij de download hieronder:

Video

Ter ondersteuning van de thuisviering is een video met meerdere onderdelen opgenomen. De video kunt u bekijken via Youtube door te klikken op de rode knop hieronder. De video duurt ongeveer 7 minuten. Verschillende cantorijleden hebben onder leiding van Gea Hoven (cantor-organist) twee liederen voor u gezongen. De lezing is uit Exodus 23 en wordt gelezen door Marga Konings. Met dank aan Albert van Houwelingen voor de opname en montage.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor het Jeugdhuis Zambia. Dit project (een paar jaar geleden het jaardoel van de diaconie) heeft nog steeds onze aandacht. Omdat we het belangrijk vinden dat de jeugd van de Betania-gemeente in Chipulukusu – een township in Ndola – toekomst heeft, collecteren we voor deze gemeente. Het jeugdhuis is een zeer bescheiden ruimte waar kinderen worden beziggehouden en waar een educatief programma wordt aangeboden. Een plek waar jongeren zelfrespect en menswaardigheid wordt bijgebracht.

De tweede collecte op zondag 24 mei is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

Digitaal collecteren

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes. Op uw bankafschrift wordt alleen het totaalbedrag van beide collectes aangegeven.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL70 INGB 000 585 9694. O.v.v. het collectedoel, of als u eenmalig een bedrag wenst over te maken “Compensatie diaconale collectes”.

Het rekeningnummer van de kerkrentmeester is: NL81 INGB 0000 850 125. O.v.v. “Compensatie geplande collectes kerkrentmeester”

Wij wensen u een fijne zondag toe!

Bloemengroet Lutherse Kerk Zwolle, 21 mei 2020 (foto: Gerrit Bril)