Kijk live Dienst terugkijken
5 juni 2020

Thuisviering Zondag Trinitatis 7 juni

“Prijs de Heilige Drievuldigheid, de ondeelbare eenheid.” (Antifoon naar Tobit 12:6)

Thuisviering

Zondag 7 juni is het Zondag Trinitatis, ook wel Drievuldigheidsdag. De zondag waarop normaal gesproken de lutheranen uit het Noorden van ons land elkaar ontmoeten tijdens de Noordelijke Buitendag. In gedachten zijn we bij hen. De kerkelijke kleur voor deze zondag is wit. Dominee Margo Jonker heeft opnieuw een thuisviering voor u voorbereid. De liturgie voor de thuisviering vindt u bij de download hieronder:

Video

Ter ondersteuning van de thuisviering is een video met meerdere onderdelen opgenomen. Gezongen worden Lied 217 “De dag gaat open” en Lied 304 “Zing van de Vader”. De lezingen zijn uit Exodus 34 en Matthëus 28. Met deze keer een bijzonder kijkje in de keuken van de kerk voor de uitleg van Trinitatis. Met dank aan Johanna Wildeman (lector), leden van de cantorij o.l.v Gea Hoven (cantor-organist), dominee Margo Jonker en Albert van Houwelingen voor het maken van de video. Ter ondersteuning van de thuisviering wordt een video opgenomen. De video duurt ongeveer 14 minuten en kunt u bekijken door op de rode knop hieronder te klikken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor het Liliane Fonds. Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.

De tweede collecte op zondag 7 juni is bestemd voor het diaconale werk in onze eigen gemeente.

Digitaal collecteren

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. U kunt voor de  1e en 2e collecte aangeven hoeveel u wilt geven. Wanneer u uw emailadres invoert krijg u een bevestiging van beide collectes. Op uw bankafschrift wordt alleen het totaalbedrag van beide collectes aangegeven.

Wilt u, nadat u via de link in het formulier bent gekomen, in het veld “opmerkingen” aangeven voor welke zondag (datum) de collecte is bedoeld? Bij voorbaat dank!

Uiteraard kunt u ook uw giften blijven overmaken via uw eigen bank.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL70 INGB 000 585 9694. O.v.v. het collectedoel, of als u eenmalig een bedrag wenst over te maken “Compensatie diaconale collectes”.

Het rekeningnummer van de kerkrentmeester is: NL81 INGB 0000 850 125. O.v.v. “Compensatie geplande collectes kerkrentmeester”

Bloemengroet

Wij wensen u een fijne Zondag Trinitatis toe!

Liturgisch centrum Lutherse kerk Zwolle