Kijk live Dienst terugkijken
13 januari 2023

Verbinding in SLAG-viering

De jaarlijkse (nieuwjaars)vredesviering in het kader van Samen Leven Anders Geloven (SLAG) was dit jaar op 8 januari 2023 in onze kerk. Joden, christenen en moslims bidden dan samen om vrede. De drie godsdiensten zijn in de kern al met elkaar verbonden, namelijk door eenzelfde stamvader: Abraham. Met vertegenwoordigers van de drie religies organiseert SLAG deze viering. Onze predikant Margo Jonker leidde de viering. Het thema was: Verbinding. Behalve samen bidden, zongen wij van vrede en is geluisterd naar muziek van de klarinetgroep o.l.v. Karin Vrieling.

Een kleine impressie van fotograaf Harry Konings