Kijk live Dienst terugkijken
11 januari 2021

Verkiezingen Evangelisch-Lutherse Synode 2021

In mei 2021 wordt een nieuwe lutherse synode gekozen voor een periode van vier jaar. De voorbereidingen hiervoor zijn volop in gang.

Stemformulieren zijn onderweg

In de eerdere aankondigingen is 1 januari 2021 genoemd als de dag waarvoor de stemformulieren verwacht konden worden. Helaas is enige vertraging ontstaan. De stemformulieren gaan naar verwachting op maandag 11 januari de deur uit en kunnen dus dinsdag 12 of woensdag 13 januari op de mat liggen. Dit geldt voor:

  • iedereen die als (doop-, belijdend- of gast-) lid ingeschreven staat in een zelfstandige lutherse gemeente
  • iedereen die ingeschreven staat in een PKN-gemeente en een luthers kenmerk heeft

Als u de envelop ontvangt moeten daar drie stukken in zitten:

  • een begeleidend schrijven
  • het stembiljet
  • de antwoordenvelop

Volg de instructies in de brief en op het stemformulier nauwkeurig op en stuur het terug in de antwoordenvelop (zonder postzegel). 

De stemformuiieren dienen uiterlijk 12 februari 2021 bij het secretariaat binnen te zijn.

Tijdpad

  • Voor 1 juni 2020 zijn de kerkenraden op de hoogte gebracht
  • Voor 15 november 2020 hebben kerkenraden maximaal twee personen voorgedragen aan de synodale commissie
  • Voor 1 januari 2021 stelt de synodale commissie de kandidatenlijst op en maakt deze openbaar.
  • De verkiezingen zelf vinden plaats tussen 2 januari en 2 februari 2021
  • In mei 2021 komt de synode op basis van de uitslag bij elkaar en wordt deze ge├»nstalleerd

Samenstelling

De synode streeft, conform de uitgangspunten van de Lutherse Wereld Federatie, naar een samenstelling van 40% vrouwen, 40% mannen en 20% jongeren.

Meer informatie?

Verdere informatie is te verkrijgen via els@protestantsekerk.nl en uiteraard bij de gemeenteleden die momenteel lid zijn van de evangelisch-lutherse synode. Ook kunt u via de knop hieronder naar de PKN website voor meer informatie. Daar vindt u ook de ELKkwartaal uit december 2020 met informatie over de kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld. De ELKkwartaal is ook als download hieronder beschikbaar.