Kijk live Dienst terugkijken
14 augustus 2020

Verkiezingen Evangelisch-Lutherse Synode 2021

In mei 2021 wordt een nieuwe lutherse synode gekozen voor een periode van vier jaar. Dit betekent dat de eerste voorbereidingen voor deze verkiezingen inmiddels al zijn gestart.

Tijdpad

  • Voor 1 juni 2020 zijn de kerkenraden op de hoogte gebracht
  • Tot 1 oktober 2020 kunnen stemgerechtigden bij hun kerkenraden kandidaten (predikanten en niet-predikanten) voordragen
  • Voor 15 november 2020 kan iedere kerkenraad twee personen voordragen aan de synodale commissie
  • Voor 1 januari 2021 stelt de synodale commissie de kandidatenlijst op en maakt deze openbaar
  • De verkiezingen zelf vinden plaats tussen 2 januari en 2 februari 2021
  • In mei 2021 komt de synode op basis van de uitslag bij elkaar en wordt deze ge├»nstalleerd

Samenstelling

De synode streeft, conform de uitgangspunten van de Lutherse Wereld Federatie, naar een samenstelling van 40% vrouwen, 40% mannen en 20% jongeren. Met name jongeren worden met nadruk gevraagd te overwegen zich beschikbaar te stellen voor de synode.

Stemgerechtigd en verkiesbaar

De volgende lutheranen zijn stemgerechtigd en verkiesbaar:

  • tenminste 18 jaar zijn op 15 december 2020
  • belijdend lid, dooplid, gastlid of belangstellend lid zijn van een zelfstandig lutherse gemeente
  • belijdend lid of dooplid zijn van een gefedereerde of gefuseerde gemeente met een ‘luthers vinkje’ in de LedenRegistratie Protestantse Kerk in Nederland.
  • Predikanten worden gekozen uit de dienstdoende predikanten

Verdere informatie is te verkrijgen via els@protestantsekerk.nl. en uiteraard bij de gemeenteleden die momenteel lid zijn van de evangelisch-lutherse synode. Ook kunt u via de knop hieronder naar de PKN website voor meer informatie.