Kijk live Dienst terugkijken
8 februari 2024

Vesper op 14 februari – aswoensdag

Antwoord mij, Heer, u bent genadig en goed, keer u tot mij, zie mij in erbarmen aan.

Antifoon naar Psalm 69:17

Viering voor kerk en thuis

Op woensdag 14 februari begint de veertigdagentijd. Veertig dagen tot Pasen – een tijd van bezinning op waar je mee bezig bent. De zondagen horen niet bij de veertigdagentijd en de vastentijd. Ze zijn de rustdag.

In onze gemeente vieren we voor het eerst de Aswoensdag. Er is op woensdag om 19.30 uur een vesper. Een klassieke psalm voor de Aswoensdag, psalm 51 zal klinken. Het groene takje, dat vorig jaar gegeven is met Palmpasen, wordt tot as verbrand en met de as kan een ieder een kruisteken op het voorhoofd komen halen tijdens de vespers. Getekend leven – met het as van bezinning, boetedoening zelfs, en tegelijkertijd met het kruisteken van hoop op leven en nabijheid in tijd en eeuwigheid. Ds. Margo Jonker is de voorganger, Luuk Schuurman is cantor-organist.

Liturgische schikking

De Veertigdagentijd staat in het teken van teksten van Jeremia. Die teksten zijn vaak donker en daardoor lastig te verbeelden. De profetieën van Jeremia zijn zwaar en oordelend, een oordeel dat ook hem treft. Het oordeel staat niet op zichzelf, maar is gericht op een nieuw begin. Het gaat in de komende Veertigdagentijd over het kruis de opstanding en nieuw leven. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht. In de Stille Week gaat het vooral over de profeet die meelijdt, met in het vooruitzicht een nieuw begin.
De liturgische schikking gaat uit van een ruwe bol. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven.

Hosanna verstomd.
Palmtakjes van toen verdroogd, verbrand. 
Droge Aarde gedragen kruis

Liturgie

De liturgische gegevens voor de viering vindt u hier. Op deze manier kunt u ook thuis of elders uw viering in verbondenheid met de aanwezigen in de kerk en met elkaar vormgeven.

Terugkijken of -luisteren

U kunt de viering via streaming/’Dienst terugkijken’ bekijken en beluisteren. Klik daarvoor op button ‘dienst terugkijken’ helemaal bovenaan de webpagina.