Kijk live Dienst terugkijken
30 oktober 2020

Vespers in de Lutherse kerk

Licht, verlaat ons niet,
Nu de avond is gekomen
Voor de nacht, die vol van dromen
Visioenen ziet.
In het donker groeit het licht.

Liedboek 261

Een moment van stilte, woord, gebed en zegen. In de avond, in kleine kring.

Welkom in de vespers in de Lutherse Kerk.

Het is bijzonder dat deze vespers ingebed raken in ons gemeentezijn. Het is een plek om, buiten de drukte van de zondagviering om, bij elkaar te komen. Het is belangrijk dat deze mogelijk blijft bestaan, zeker nu de coronamaatregelen weer strakker zijn geworden.

Misschien vindt u de zondag te druk, maar past het juist om een moment door de week, in de avond, te kiezen om rustig in de kerk te zijn – in het Licht van Christus.

Iedereen is welkom bij de vespers. Tussen 19.30 uur en 20.00 uur is er een viering.  Meestal is er koffie en thee, hoewel dat niet altijd mogelijk is. Maar altijd is er de mogelijk om elkaar even te ontmoeten.

Gedachtenisvesper

17 november vindt er een gedachtenisvesper plaats. Ieder is  ook hier welkom. Voor deze vespers zullen daarnaast speciaal de nabestaanden van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden worden uitgenodigd. Hun namen worden genoemd, en een gedachteniskaars wordt ontstoken. Ook gemeenteleden die deze vesper willen bezoeken zijn van harte welkom, en hebben de gelegenheid om een gedachteniskaars te ontsteken. Op zondag 22 november zullen de namen van de overleden gemeenteleden nogmaals worden genoemd. En ieder kan dan, net als in de vesper, een gedachteniskaars ontsteken. 

Opgave voor de vespers is noodzakelijk via: aanmeldenvespers@elkz.nl.  In de kerkbanken liggen de hartjes klaar op de plekken waar u kunt plaatsnemen.

Hieronder vindt u een overzicht van de data:

DatumVoorganger
3 novemberGEEN vesper
10 novemberRick Timmermans
17 novemberGedachtenisvesper – Margo Jonker
1 decemberEls Rademaker
8 decemberRick Timmermans
22 decemberRick Timmermans