Kijk live Dienst terugkijken

Vieren

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een viering in de kerk. Aanvullend wordt voor iedere zondag via deze website in de vorm van een apart nieuwsbericht een liturgie aangeboden voor een viering in eigen kring. Dit wordt af en toe ondersteund met beeld- of geluidmateriaal vanuit de kerk. Informatie voor de thuisviering kunt u vinden door te klikken op de rode knop hieronder. De viering is ook via livestream te volgen of later opnieuw te bekijken (klik op de button ‘Dienst terugkijken’ bovenaan deze pagina) of te beluisteren.

Gedragen door de liefde van God geloven wij in een betere wereld. De kerk is hiervoor onze bezinningsplek. In onze wekelijkse vieringen belijden we met elkaar ons geloof. Een goed doordachte en samenhangende liturgie draagt ons daarbij. In de vieringen gebruiken we een vastomlijnde liturgie. Dit geeft ons houvast, zonder verplichtend te zijn, en biedt ons juist daardoor veel vrijheid in vormen van vieren.

Muziek speelt in onze vieringen, net als de woordverkondiging, een dragende rol en vullen wij met een professionele cantor-organist in. We vieren het Heilig Avondmaal vanuit de gedachte dat Christus de Gastheer is. Dit betekent dat iedereen, van jong tot oud, is uitgenodigd om te komen. Zo mogen we doordrongen raken van de bevrijdende genade van God en vertrouwd raken met Bijbel en kerkmuziek, als inspiratiebron voor ons leven.

Agenda

Agenda

Zondag Jubilate - 3e na Pasen

zondag 21 april 2024

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Reguliere viering met als voorganger ds. Margo Jonker.

Michaëlsviering in de Grote Kerk - vesper

zondag 21 april 2024

Ds. N. Eygenraam
17:00 uur

Vesper m.m.v. de Michaëlscantorij o.l.v. cantor/organist Toon Hagen waarin liederen van de tekstdichter Willem Barnard centraal staan. De voorganger is ds. Nelleke Eygenraam. Meer informatie is te vinden op https://www.michaelsvieringen.nl/vieringen en https://michaelscantorij.nl

Diensten

Hieronder vindt u twee vaste orden van dienst die wij veel gebruiken:

Terugkijken

Onze vieringen zijn via een livestream rechtstreeks te volgen. Daarna is het mogelijk de vieringen terug te kijken op het moment dat u dat wilt. Via onderstaande knop komt op de pagina terecht waar u de laatste vieringen kunt terugkijken.

Heeft u belangstelling voor een specifieke viering die niet online staat, neem gerust contact met ons op.

Muziek

De lutherse gemeente in Zwolle zingt graag en met grote inzet. We zingen liederen uit de traditie: de oude hymnen maar ook de hedendaagse liederen, berijmde psalmen maar ook de onberijmde versies.

De typische “Lutherliederen” worden in onze gemeente zeer regelmatig gezongen en met de cantorij proberen we de schat aan lutherse kerkmuziek steeds weer opnieuw te laten klinken op de plaats waarvoor ze bedoeld is: in de liturgie.

Per 1 juli 2022 is Luuk Schuurman benoemd tot cantor-organist in onze gemeente. Hij verzorgt de muzikale invulling van onze vieringen en leidt de repetities van de cantorij op maandagavond.

Regelmatig leveren gastmusici een bijdrage aan onze diensten.

Kinderen

In onze diensten hebben kinderen vaak een actieve rol. Ze worden regelmatig betrokken bij het verhaal en de muzikale ondersteuning.

Kerk op schoot

Ongeveer 5 keer per jaar wordt er kerk op schoot georganiseerd. Kerk op schoot is een sprankelende, belevingsgerichte dienst die zich richt op kinderen van 0 t/m 5 jaar. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen een verhaal, afgewisseld met liedjes en belevingsgerichte activiteiten. Zo maken jonge kinderen op een speelse manier kennis met de kerk.

Oppas

Er is elke zondag oppas voor de allerkleinsten (0-4 jaar) en tijdens de preek gaan de kinderen naar de nevendienst (4-12 jaar).

Jeugd

Voor de jeugd organiseert onze gemeente verschillende activiteiten zoals Kerkwijzer (10-12 jaar) en catechese in twee groepen (Gaan als een Zwaan 12-14 jaar en Wilde Zwanen 15-17 jaar).

Daarnaast is er gelegenheid tot belijdeniscatechisatie voor hen die graag belijdenis willen doen.

Op de speciale kinderpagina is meer informatie te vinden over deze groepen.

Bloemen

Iedere zondag staan op het altaar in de kerkzaal en de Godskiste (oude offerkist) bloemen. Ze vervullen hun functie in de eredienst, passend bij de liturgische tijd van het kerkelijk jaar.

Om bepaalde lezingen of thema’s in de eredienst kracht bij te zetten, wordt soms een bloemstuk gemaakt.

De bloemen en/of gekozen materialen symboliseren het verhaal of het thema van de viering. Na afloop van de dienst vinden de bloemen hun weg naar gemeenteleden ter bemoediging of als felicitatie vanuit de gemeente: zieken, ouders van pasgeborenen, jarige ouderen of mensen die iets bijzonders te gedenken hebben.

Bekijk ons bloemenarchief >

Jaap Meijer bloemenfonds

Dat we elke zondag kunnen genieten van bloemen, danken we aan ons oud-gemeentelid Jaap Meijer. Als boekhouder van een bloemist in Zwolle kreeg hij zaterdags de overgebleven bloemen mee, als dank voor zijn werk.

In de loop van de jaren kregen de bloemen in de kerk ook liturgisch meer betekenis. Jaap gaf hier dan uitleg over in de dienst.

Jaap Meijer is in 2007 overleden na een kort ziekbed. Om hem met eerbied te gedenken is het Jaap Meijer-bloemenfonds in het leven geroepen.

U kunt een bijdrage in het fonds storten op onze bankrekening die u kunt vinden onder contact o.v.v. Jaap Meijer bloemenfonds.