Vieren

Vieringen in de kerk worden tot nader order met maximaal 50 personen georganiseerd. Vooraf aanmelden is noodzakelijk via e-mail aanmelden@elkz.nl of telefoonnummer 06-51613514.

Aanvullend wordt voor iedere zondag via deze website in de vorm van een apart nieuwsbericht een liturgie aangeboden voor een viering in eigen kring. Dit wordt af en toe ondersteund met beeld- of geluidmateriaal vanuit de kerk. Informatie voor de thuisviering kunt u vinden door te klikken op de rode knop hieronder.

Gedragen door de liefde van God geloven wij in een betere wereld. De kerk is hiervoor onze bezinningsplek. In onze wekelijkse vieringen belijden we met elkaar ons geloof. Een goed doordachte en samenhangende liturgie draagt ons daarbij. In de vieringen gebruiken we een vastomlijnde liturgie. Dit geeft ons houvast, zonder verplichtend te zijn, en biedt ons juist daardoor veel vrijheid in vormen van vieren.

Muziek speelt in onze vieringen, net als de woordverkondiging, een dragende rol en vullen wij met een professionele cantor-organist in. We vieren het Heilig Avondmaal vanuit de gedachte dat Christus de Gastheer is. Dit betekent dat iedereen, van jong tot oud, is uitgenodigd om te komen. Zo mogen we doordrongen raken van de bevrijdende genade van God en vertrouwd raken met Bijbel en kerkmuziek, als inspiratiebron voor ons leven.

Agenda

Agenda

Zondag 17e na Trinitatis

zondag 26 september 2021

Ds. M.E. Jonker
10:00 uur

Opgave blijft van belang: per e-mail naar aanmelden@elkz.nl

We houden ons aan de veiligheidsmaatregelen in coronatijden: desinfectans, handen wassen, afstand, plaats aangewezen krijgen.

Wat is lutherse kerkmuziek en wat willen we ermee?

woensdag 29 september 2021

19:30 uur

We gaan op zoek naar een nieuwe kerkmusicus voor onze gemeente. Dat staat natuurlijk niet los van hoe wij als gemeente om willen gaan met de liturgie. In de rijke lutherse kerkmuziek hebben we een traditie in stand te houden en voort te zetten. Vanuit die verantwoordelijkheid wil de kerkenraad gemeenteleden de gelegenheid geven om hun inbreng te hebben. Welke elementen zijn het meest belangrijk en wat verwachten we van de nieuwe kerkmusicus?

Om hierover met elkaar van gedachten te wisselen zijn de huidig spelende organisten, de cantorij en de groep die zich op dit moment met de kerkmuziek bezighoudt uitgenodigd. Ook Jeroen de Haan, voorzitter van de landelijke lutherse Commissie Liturgie en Kerkmuziek zal aanwezig zijn. En wilt u hierbij aanwezig zijn? U bent van harte welkom! We vinden het fijn om uw inbreng te horen.

Diensten

Het is hier mogelijk de vieringen terug te luisteren. De meest recente diensten vindt u hier.

Heeft u belangstelling voor een specifieke viering die niet online staat, neem gerust contact met ons op.

Hieronder vindt u twee vaste orden van dienst die wij veel gebruiken:

Terugluisteren

Helaas is de opname van zondag 5 september om technische redenen niet gelukt. Onze excuses voor het ongemak. We onderzoeken de oorzaak zodat de volgende zondag (dat zal op 19 september zijn omdat op 12 september de gemeentezondag onder de open hemel in Genne wordt gevierd) weer een opname op de site wordt geplaatst.

Muziek

De lutherse gemeente in Zwolle zingt graag en met grote inzet. We zingen liederen uit de traditie: de oude hymnen maar ook de hedendaagse liederen, berijmde psalmen maar ook de onberijmde versies.

De typische “Lutherliederen” worden in onze gemeente zeer regelmatig gezongen en met de cantorij proberen we de schat aan lutherse kerkmuziek steeds weer opnieuw te laten klinken op de plaats waarvoor ze bedoeld is: in de liturgie.

Onze organist is Gea Hoven. Vaste vervangers zijn Bart Lip en Tia Deij.

Regelmatig leveren gastmusici een bijdrage aan onze diensten.

Kinderen

In onze diensten hebben kinderen vaak een actieve rol. Ze worden regelmatig betrokken bij het verhaal en de muzikale ondersteuning.

Oppas

Er is elke zondag oppas voor de allerkleinsten (0-4 jaar) en tijdens de preek gaan de kinderen naar de nevendienst (4-12 jaar).

Jeugd

Voor de jeugd organiseert onze gemeente verschillende activiteiten zoals kerkwijzer (10-12 jaar) en catechese (12-16 jaar).

Daarnaast is er gelegenheid tot belijdeniscatechisatie voor hen die graag belijdenis willen doen.

Op de speciale kinderpagina is meer informatie te vinden over deze groepen.

Bloemen

Iedere zondag staan op het altaar in de kerkzaal en de Godskiste (oude offerkist) bloemen. Ze vervullen hun functie in de eredienst, passend bij de liturgische tijd van het kerkelijk jaar.

Om bepaalde lezingen of thema’s in de eredienst kracht bij te zetten, wordt soms een bloemstuk gemaakt.

De bloemen en/of gekozen materialen symboliseren het verhaal of het thema van de viering. Na afloop van de dienst vinden de bloemen hun weg naar gemeenteleden ter bemoediging of als felicitatie vanuit de gemeente: zieken, ouders van pasgeborenen, jarige ouderen of mensen die iets bijzonders te gedenken hebben.

Bekijk ons bloemenarchief >

Jaap Meijer bloemenfonds

Dat we elke zondag kunnen genieten van bloemen, danken we aan ons oud-gemeentelid Jaap Meijer. Als boekhouder van een bloemist in Zwolle kreeg hij zaterdags de overgebleven bloemen mee, als dank voor zijn werk.

In de loop van de jaren kregen de bloemen in de kerk ook liturgisch meer betekenis. Jaap gaf hier dan uitleg over in de dienst.

Jaap Meijer is in 2007 overleden na een kort ziekbed. Om hem met eerbied te gedenken is het Jaap Meijer-bloemenfonds in het leven geroepen.

U kunt een bijdrage in het fonds storten op onze bankrekening die u kunt vinden onder contact o.v.v. Jaap Meijer bloemenfonds.